Thứ Tư tuần 25 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 9:1-6

 

Anh em đừng mang gì đi đường.  (Lu-ca 9:3)

 

         “Sắp sẵn!”  Đó là khẩu hiệu của Hướng Đạo.  Bạn thử tưởng tượng một nhóm trẻ em đi cắm trại, mang theo vật dụng, sẵn sàng đối phó với bất cứ thời tiết nào.

         Đây là một cách huấn luyện rất tốt cho các em khoảng 10 tuổi, nhưng đó không phải là lời khuyên tốt nhất cho những ai sống trong Thần Khí đâu.  Chúa Giê-su cho các môn đệ Người một cái nhìn khác trong bài Tin Mừng hôm nay.  Khi sai họ đi rao giảng và chữa lành, Người bảo họ:  “Anh em đừng mang gì đi đường”.  Phải, đừng mang gì hết!  Rồi đang khi họ ngạc nhiên, Người kể ra những cái không cần mang:  “Đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo” (Lu-ca 9:3).  Thế này thì quá đối với Hướng Đạo!

         Đây là điều không nên làm khi người ta quá chú trọng đến việc chuẩn bị:  chúng ta rất có thể để mất đi một số việc Chúa dành cho chúng ta, cũng như một số những phúc lành là kết quả của những công việc ấy.  Có thể chúng ta đang chờ đợi cho đến khi cảm thấy gần cận một người nào đó để chia sẻ đức tin.  Hoặc có thể chúng ta đang chờ đợi cho đến khi mình có được vốn liếng chuẩn bị khá rồi mới bắt tay vào công cuộc của Chúa.  Dù sao đi nữa, Chúa Giê-su vẫn muốn chúng ta phải suy nghĩ cách khác.  Người muốn làm cho chúng ta tin tưởng vào Người.  Người muốn chúng ta biết rằng chúng ta không cần phải hoàn toàn thông suốt mọi chân lý thần học rồi mới bắt đầu nói cho người ta biết Chúa Giê-su yêu thương họ biết chừng nào.

         Vậy bạn hãy nghĩ đến các môn đệ được Chúa sai đi.  Họ còn rất nhiều điều phải học.  Một số trong họ thì hy vọng tìm được vinh quang cho mình.  Một số khác thiếu can đảm.  Một người còn phản bội Chúa!  Nhưng Chúa Giê-su vẫn sai họ đi.  Chắc chắn họ sẽ mắc lầm lỗi.  Nhưng đó là cách họ học hỏi và trưởng thành.  Rồi đang khi học hỏi và trưởng thành, họ cũng đã làm được nhiều việc tốt.

         Đâu là điều mạo hiểm khi Chúa kêu gọi bạn đi xây dựng vương quốc Người?  Có điều gì bạn đang chờ để làm mà vẫn cảm thấy chưa sẵn sàng không?  Bạn hãy hỏi Chúa xem bây giờ có phải là lúc để khởi hành không.  Rồi bạn hãy tin là Người sẽ dạy bạn đang lúc bạn lên đường.

 

         “Lạy Cha, con đã sẵn sàng.  Xin Cha sai con đi.  Xin Cha ban cho con ơn biết tín thác Cha trong mọi sự con cần thiết”.