Chúa Nhật tuần 26 Thường niên

Suy niệm Phi-líp-phê 2:1-11

 

Hãy lấy lòng khiêm nhượng mà coi người khác hơn mình.  (Phi-líp-phê 2:3)

 

         Chúng ta sống trong một thế giới khích lệ chúng ta hãy suy nghĩ theo mô thức.  Chúng ta có một mô thức để đi nhà thờ và cầu nguyện.  Chúng ta có một mô thức để làm việc và một mô thức cho gia đình.  Có một mô thức tài chánh, một mô thức cho công bằng, một mô thức phê bình và một mô thức giải trí, còn rất nhiều nữa!

         Hầu hết chúng ta đều có thể nhận ra khi nào mô thức tham dự Thánh lễ sinh lợi ích cho chúng ta.  Nhưng có thể khó khăn hơn một chút là vừa mới dự Thánh lễ xong, thì có điều gì đó làm chúng ta khó chịu, thế là chúng ta lại rơi vào cái mô thức giận dữ.  Hoặc có lẽ trong đời sống gia đình, khi chúng ta tạm biệt con cái sau bữa sáng để đi làm thì dễ chịu lắm.  Nhưng rồi ở trong mô thức làm việc, chúng ta lại trở nên cáu kỉnh, cứng ngắc hoặc đòi hỏi.

         Ngược lại với “lối sống theo mô thức” là bài đọc thứ hai của Phụng vụ Lời Chúa hôm nay.  Ở đây thánh Phao-lô kêu gọi chúng ta hãy hiệp nhất và chăm sóc cho nhau luôn luôn, chứ không phải chỉ khi chúng ta ở trong “tư thế cảm thông”.  Và để minh chứng quan điểm này, ngài đã nói rằng tất cả cuộc đời Chúa Giê-su là tiếng xin vâng liên tục đối với Chúa Cha, và lời xin vâng này đã được Người thể hiện trong mọi tình huống.

         Rõ ràng chúng ta không nên để cho tất  cả những mô thức trong cuộc sống chi phối chúng ta.  Cứ theo gương Chúa Giê-su, chúng ta hãy để cho mô thức sau đây kiểm soát tất cả các mô thức khác, đó là mô thức của “đời sống trong Thánh Thần”.  Chúa Giê-su được tôn vinh bên hữu Thiên Chúa bởi vì Người đã theo ý Chúa Cha trong mọi sự.  Cũng vậy, chúng ta sẽ được vinh hiển khi chúng ta tuân giữ các giới răn của Chúa và cố gắng hết sức sống trong yêu thương.

         Vậy khi mô thức giải trí bắt đầu lôi kéo bạn xa Chúa, bạn hãy dừng lại để sắp xếp.  Khi mô thức làm việc khiến cho bạn trở nên khó chịu bực mình, bạn hãy dừng lại để chỉnh đốn.  Hãy để Chúa Giê-su và tình yêu của Người trở thành mô thức ưu tiên, rồi bạn sẽ thấy mình có một đời sống bình an hơn.

 

         “Lạy Chúa, xin giúp con suy nghĩ và hành động giống như Chúa.  Xin Chúa dạy con làm môn đệ Chúa”.