Thứ Bảy tuần 26 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 10:17-24

 Lễ thánh Phanxicô Átxidi, tu sĩ

 

Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết.  (Lu-ca 10:19)

 

         Bài đọc Tin Mừng mang một sắc thái thật vui!  Chúa Giê-su sai bảy mươi hai môn đệ đi rao giảng và chữa lành bệnh tật, rồi họ trở về với những báo cáo hết sức khả quan.  Chắn chắn Chúa phải tin tưởng những người này lắm nên mới trao cho họ cùng một công việc Người đã trao cho nhóm Mười Hai tông đồ.  Và Người đã không phải thất vọng!

         Câu chuyện này dạy chúng ta rằng Chúa Giê-su tin tưởng từng người chúng ta.  Người không muốn giới hạn việc rao giảng Tin Mừng dành riêng cho một ít chuyên viên.  Vì Thần Khí Người sống trong chúng ta, nên chúng ta được kêu gọi và củng cố để chia sẻ Tin Mừng của Người.  Không ai trong chúng ta phải cảm thấy mình bất cứng cả.  Bạn hãy nhớ, không phải có quá nhiều việc chúng ta phải làm, mà là quá nhiều việc chúng ta hãy để cho Thánh Thần thực hiện qua chúng ta.  Thường thường chỉ cần một cử chỉ đơn sơ để bắt đầu đến với người khác.  Hãy bắt đầu nhỏ thôi, rồi cứ để Thánh Thần giúp niềm tin tưởng của bạn vững mạnh.  Bạn hãy cầu nguyện cho một người bạn biết.  Hãy cố gắng thực hiện hai hoặc ba cử chỉ ưu ái mỗi ngày và hãy chú ý xem có những cơ hội nào để rao giảng Tin Mừng.  Đâu biết được!  Có thể bạn sẽ tạo được một thay đổi tích cực và vĩnh viễn cho đời sống của người nào đó.

         Hôm nay Giáo Hội mừng kính thánh Phanxicô Átxidi, một tu sĩ lang thang, với lòng yêu mến Chúa Ki-tô thật đơn sơ, nhưng đã làm dậy lên một lớp sóng canh tân trong Giáo Hội.  Nếu chỉ thoáng nhìn ngài, có lẽ chúng ta không thể tưởng tượng ngài lại có thể trở thành một người rao giảng Tin Mừng vĩ đại của Giáo Hội thời Trung cổ.  Ngài chỉ là con trai của một thương gia trung lưu, thích ăn uống vui chơi và mơ mộng những khám phá táo bạo.  Nhưng một khi đã nghe tiếng Chúa kêu gọi, ngài đã hiến thân để đi chia sẻ Tin Mừng.  Nhưng ngài đã không luôn luôn thực hiện được điều ấy đâu.  Ngài đã có rất nhiều khởi đầu sai lầm rồi làm lại, nhưng ngài vẫn tiếp tục cố gắng và học hỏi, rồi Chúa sẽ lo liệu những gì còn lại.

         Bạn hãy để cho gương thánh Phanxicô khích động bạn hôm nay.  Bạn có nhiều thứ để cống hiến cho người khác hơn là bạn tưởng.  Lòng nhân ái, quảng đại và kiên nhẫn của bạn có thể tạo một sự thay đổi nơi người khác.  Gương sáng của ngài có thể mở ra cho bạn những cánh cửa để chia sẻ với người khác về Đấng bạn yêu mến.  Theo một truyền thuyết đã có lần Phanxicô nói với anh em:  “Các bạn hãy rao giảng Tin Mừng luôn luôn;  khi cần thì hãy dùng lời nói”.  Hôm nay bạn hãy lấy lời ấy làm khẩu hiệu, rồi bạn sẽ thấy mình có thể “đạp lên rắn rết”.

 

         “Lạy Chúa, xin ban cho con thật nhiều niềm vui.  Xin Chúa giúp con đem niềm vui ấy đến cho mọi người chung quanh”.