Thứ Hai tuần 26 Thường niên

Suy niệm Thánh Vịnh 138

Lễ kính các Tổng lãnh Thiên thần Mi-ca-e, Gáp-riên và Ra-pha-en

 

Xin cảm tạ danh Chúa, vì Ngài vẫn thành tín yêu thương.  (Thánh Vịnh 138:2)

 

         Có bao giờ bạn nghĩ xem cùng với các thiên thần cảm tạ Thiên Chúa nghĩa là gì không?  Chúng ta biết các Tổng lãnh thiên thần mà chúng ta mừng lễ hôm nay đã hành động với tư cách là các sứ giả Chúa sai đến với dân Người, và có nhiều thí dụ trong Kinh Thánh nói đến những công việc của các ngài trong lịch sử cứu độ.  Nhưng bạn có hiểu rằng một trong những vai trò quan trọng nhất của các thiên thần là chúc tụng Chúa ngự trên ngai của Người không?

         Vậy việc phụng sự Chúa ở trên trời là gì?  Các bài đọc hôm nay giúp chúng ta hiểu được một chút.  Bạn thử tưởng tượng Thiên Chúa, “Đấng Lão Thành” ngự trên ngai, chung quanh có triều thần trên trời và vinh quang bao bọc (Đa-ni-en 7:9-10).  Bạn thử tưởng tượng các thiên thần Chúa “lên lên xuống xuống trên Con Người”, Đấng đặt mọi quân thù ở dưới chân Người (Gio-an 1:51).  Việc mô tả các thiên thần phụng sự trong sách Khải Huyền cho chúng ta cơ hội tưởng tượng thêm.  Rồi chúng ta cũng đừng quên rằng ca đoàn thiên quốc đã loan báo Chúa Giê-su ra đời qua những bài hát chúc tụng và tôn vinh!

         Làm sao chúng ta tham dự vào việc cử hành hoan hỉ này?  Mặc dù những lần chúng ta cầu nguyện riêng vẫn là nền tảng, nhưng đó không phải là cơ hội duy nhất.  Vì mỗi khi chúng ta nâng tâm hồn lên với Chúa đều là cơ hội để dự phần vào việc phụng thờ của thiên quốc.  Khi chúng ta tham dự Thánh lễ, trời gặp đất, và chúng ta được nâng lên để bước vào việc phụng thờ.  Nhưng tâm hồn chúng ta cũng có thể được nâng lên thật dễ dàng khi bước đi trên phố xá nhộn nhịp, giống y như khi chúng ta quỳ gối trong nhà thờ vậy.

         Những cơ hội đều có thể tới, khi chúng ta nấu ăn hoặc đang lái xe đi làm.  Không gì có thể ngăn cản chúng ta nếu chúng ta muốn mở nhạc thánh ca, nhảy múa với con cái chúng ta!

         Các thiên thần mừng vui khi trời đất hội ngộ và khi chúng ta được nâng lên để hợp cùng các ngài trong bài hợp ca chúc tụng!  Cho nên bạn đừng đánh mất rất nhiều cơ hội bạn có hôm nay.  Hãy xin Chúa Thánh Thần mở trời ra cho bạn, để bạn có thể ca hát, nhảy múa, chúc tụng và phụng thờ Chúa.

 

         “Lạy Chúa Thánh Thần, mặc dù chân con vẫn còn trên mặt đất, nhưng xin Chúa giúp con nâng trí lòng lên thiên quốc, để con có thể cùng với các thiên thần dâng lời chúc tụng và thờ phượng Chúa!”