Thứ Tư tuần 26 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 9:57-62

Lễ thánh Têrêxa Hài Đồng Giê-su, đồng trinh và tiến sĩ Hội Thánh

 

Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.  (Lu-ca 9:57)

 

         Ba câu chuyện bắt đầu trong bài Tin Mừng hôm nay, nhưng chúng ta không biết chúng kết thúc ra sao!  Mỗi câu chuyện đều đề cập đến Chúa Giê-su và một người muốn làm môn đệ Chúa.  Chúng ta cứ tạm gọi họ là Thiện nguyện Một, Thiện nguyện Hai và Kẻ được mời.

         Thiện nguyện Một hăng say nguyện theo Chúa Giê-su bất cứ “Thầy đi đâu” (Lu-ca 9:57).  Chúa Giê-su mời gọi anh hãy xem xét động lực của mình và xét lại điều Người hứa.  Đây không phải là con đường trải hoa hồng dẫn đến vinh quang trần thế!  Liệu Thiện nguyện Một có sẵn sàng chấp nhận cảnh không nhà và bị chối bỏ không?  Có triệt để tựa nương vào Chúa thay vì an toàn trần gian không?

         Thiện nguyện Hai bắt đầu thật hay khi gọi Chúa Giê-su là “Chúa”.  Rồi anh ta lại từ chối lời hứa của Chúa với lời “nhưng trước hết…” (Lu-ca 9:61).  Việc anh xin về nhà để từ giã xem ra cũng không đến nỗi tệ, nhưng Chúa Giê-su lại coi điều ấy như dấu chỉ của tình trạng nửa theo nửa bỏ.  Trong vương quốc Người, không có việc ngoái cổ nhìn lại;  không có “nhưng trước hết”!  Đây là điều phải nhớ khi chúng ta bị cám dỗ bỏ cầu nguyện hoặc không màng tới sự thúc giục của Thánh Thần.

         Xen kẽ giữa hai Thiện nguyện viên là Kẻ được mời (Lu-ca 9:59-60).  Anh ta cũng giống như Thiện nguyện Hai:  muốn theo Chúa, nhưng lại hẹn một ngày sau đó.  Người cha mà anh xin Chúa cho mình về để chôn cất có thể còn đang sống chưa biết chừng.  Nghi thức an táng của Do-thái xảy ra vào ngày chết, cho nên không hẳn là Kẻ được mời này đến nghe Chúa vào chính ngày hôm ấy.  Dường như anh ta muốn nói:  “Hãy để tôi ở lại nhà cho đến khi cha tôi mất.  Rồi tôi sẽ theo Ngài”.  Dường như Chúa Giê-su cũng trả lời anh:  Đi theo tôi là quyết định quan trọng nhất anh phải làm.  Đừng từ chối.  Đừng cố kiểm soát thời điểm và hoàn cảnh.  Cứ tới, tới mau thôi!

         Đây cũng là lời Chúa Giê-su nói với chúng ta.  Theo một nghĩa nào đó, chúng ta chính là Kẻ được mời và Thiện nguyện viên, câu chuyện của chúng ta vẫn chưa khai mở.  Vậy chúng ta sẽ thưa xin vâng và bước vào một câu chuyện không bao giờ kết thúc của kẻ được Chúa yêu thương và kêu gọi chứ?

         Câu chuyện nào trong ba câu chuyện trên là của bạn?  Bạn hãy đặt mình vào câu chuyện ấy rồi nói với Chúa từ đáy lòng bạn.

 

         “Lạy Chúa, con đây.  Xin Chúa giúp con đi theo Chúa”.