Chúa Nhật tuần 27 Thường niên

Suy niệm Phi-líp-phê 4:6-9

 

Những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực tinh tuyền…, thì xin anh em hãy để ý.  (Phi-líp-phê 4:8)

 

         Khi bắt đầu học đàn dương cầm, bạn bắt đầu tìm nốt C ở âm vực giữa.  Rồi bạn tập đọc các nốt nhạc trên một trang sách và nó tương ứng thế nào với phím đàn.  Sau đó bạn học nhìn vào nốt nhạc và cùng một lúc chú ý đến ngón tay.

         Nhưng khi bạn học, một điều gì đó rất đặc biệt sẽ xảy đến.  Bạn tập chơi nhạc theo bản năng.  Bạn không cần phải nhìn xuống phím đàn, bởi vì các ngón tay của bạn biết phải đi tới đâu.  Bạn còn đạt tới trình độ chơi đàn mà không cần bản nhạc, vì bạn đã thuộc lòng hết cả rồi!

         Đó cũng là cách thánh Phao-lô dạy chúng ta trong bài đọc thứ hai hôm nay.  Ngài diễn tả một lối sống đặt nền tảng trên đức tin vào Chúa Ki-tô và việc mở lòng đón nhận Chúa Thánh Thần, rồi ngài cho chúng ta biết cách thực hành lối sống ấy theo từng bước một.  Ngài bảo chúng ta: “Những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực tinh tuyền những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh, đáng khen, thì xin anh em hãy để ý” (Phi-líp-phê 4:8).

         Như một người thợ cả, phương pháp giảng dạy của thánh Phao-lô cũng giống như  người dạy đàn dương cầm.  Trước tiên, bạn đưa ra kế hoạch phải suy nghĩ thế nào, giống như người học đàn học biết các phím đàn.  Rồi bạn cố gắng hết sức để thi hành kế hoạch ấy, tựa như người học đản phải tập đi tập lại một bài nhạc.  Rồi sau cùng, như bạn đang tập luyện hiện thời, các nhân đức như trong sạch, chân thật, chính trực và bác ái đều trở thành lối hành động tự nhiên của bạn.  Bạn sẽ không phải suy nghĩ nhiều về chúng nữa, vì nhờ bạn tập luyện, các nhân đức ấy trở thành một phần thuộc về con người của bạn rồi.

         Vậy bạn hãy sắp đặt một kế hoạch đi.  Mỗi ngày bạn hãy suy nghĩ làm sao bạn có thể sống quảng đại hơn với người trong gia đình, hoặc dễ dàng tha thứ hơn đối với đồng nghiệp ở sở làm.  Bạn hãy suy nghĩ làm thế nào sống cuộc sống cao quý hơn, không lừa đảo, mánh mung và cằn nhằn khó chịu.  Hãy suy nghĩ về những điều này và cố gắng hết sức để sống như vậy.  Chúa Giê-su sẽ chúc lành cho bạn.  Rồi nhất định bạn sẽ không cần phải suy nghĩ về chúng nữa.  Vì bạn đang thể hiện chúng trong đời sống bạn!

 

         “Lạy Chúa Thánh Thần, xin dạy con biết sống theo gương mẫu Chúa Ki-tô”.