Thứ Bảy tuần 27 Thường niên

Suy niệm Ga-lát 3:22-29

 

Lề Luật đã thành người quản giáo dẫn chúng ta tới Đức Ki-tô.  (Ga-lát 3:24)

 

         Bạn thử nhớ lại hồi còn đi học, phải vất vả chuẩn bị cho bài thi hoặc vùi đầu vào đống sách vở để hoàn tất một bài khảo cứu.  Bao nhiêu là phương trình, sự kiện bạn đã thuộc lòng, chỉ kỳ nghỉ hè bạn mới quên được chúng!

         Đời sống Ki-tô hữu đôi khi cũng như vậy.  Theo giải thích của thánh Phao-lô trong bài đọc hôm nay, Chúa Giê-su đã thay đổi mọi sự.  Trước kia, Lề Luật Mô-sê có nhiệm vụ vạch ranh giới cho dân Do-thái, thì giờ đây hết mọi người, Do thái cũng như dân ngoại, đều có một vị “quản giáo” khác.  Ngày xưa Lề Luật đóng vai trò người “cầm tay” dắt chúng ta đi, thì bây giờ chúng ta đều có Thánh Thần hoạt động trong tâm hồn chúng ta, dạy dỗ và ban sức mạnh để chúng ta có thể sống trong sự thánh thiện (Giê-rê-mi-a 31:32).

         Những chân lý thần học này thật là hay và quan trọng, nên khi viết cho tín hữu Ga-lát, thánh Phao-lô nhắm mục đích đề cao căn tính mới của chúng ta là làm con cái Chúa.  Người muốn dạy chúng ta rằng chúng ta thuộc về một gia đình giàu sang nhất, dễ thương nhất và biết nâng đỡ nhau nhất trong thế giới.  Chúng ta không phải sống trong sợ hãi khi lỗi phạm một điều luật nhỏ mọn nào đó.  Thực ra, chúng ta không phải sợ hãi bất cứ điều gì!

         Chúa không là ông quản giáo hù dọa bạn, lăm le trừng phạt mọi lỗi lầm của bạn.  Nhưng Người là Cha của bạn.  Lại nữa, không còn những phân biệt như trước kia nữa, tức là không còn Do-thái hay Hy-lạp, nô lệ hay tự do, nam hay nữ nữa.  Không còn nhóm này hơn nhóm kia.  Điều quan trọng nhất, đó là Chúa đã mời gọi bạn bước vào tương quan yêu thương với Người.

         Đấy có phải là cách bạn nhìn mình hay không?  Nếu không phải, bạn hãy xin Chúa Thánh Thần mở mắt cho bạn.  Hãy xin Người chỉ cho bạn thấy không những Cha của bạn là Đấng nào, mà con cho thấy bạn là ai nữa.  Được tạo dựng cách kỳ diệu, được tha thứ mọi tội lỗi, được giải thoát khỏi mọi án phạt, nên bạn không là gì khác ngoài một kẻ được hoàn toàn thừa kế Nước Thiên Chúa!

 

         “Lạy Cha, xin dạy con sống như con cái Cha trong niềm vui và tự do mà Chúa Thánh Thần đem lại cho con.  Lạy Chúa, hôm nay con muốn ngợi khen Chúa!”