Thứ Năm tuần 27 Thường niên

Suy niệm Ga-lát 3:1-5

Lễ thánh Denis, giám mục, và các bạn tử đạo

 

Hỡi những người Ga-lát ngu xuẩn!  (Ga-lát 3:1)

 

         Ngu xuẩn?  Điên khùng?  Thánh Phao-lô có thể rất nghiêm khắc khi ngài cảm thấy tình huống cần đến sự nghiêm khắc ấy.  Qua những điều nghe được, thánh Phao-lô cảm thấy tín hữu Ga-lát đã không sử dụng trí tuệ của mình cho đúng.  Ngài mong họ biết được thế nào là sống nhờ đức tin và hiểu được Thánh Thần muốn làm cho họ nên mạnh mẽ.  Như ngài vẫn hằng lo lắng, là họ phải biết đầy đủ về Chúa thì khi ấy mới có thể sống trong tự do của Tin Mừng.  Vậy chúng ta phải tự hỏi: thánh Phao-lô coi việc biết về đức tin là cốt yếu, điều này nghĩa là  gì.  Chúng ta phải biết điều gì sẽ giúp chúng ta được tự do hơn?

         Trước hết là đức tin mở lòng.  Đức tin cho thấy khả năng Chúa hoạt động trong và chung quanh chúng ta.  Tiếp đến, đức tin đón nhận hoạt động này của Chúa;  nó không ngồi yên đấy chờ đợi Chúa hành động.  Đức tin cũng đầy tin tưởng, tin tưởng vào những gì lãnh nhận được qua cầu nguyện hoặc Kinh Thánh.

         Đức tin thông minh:  nó quan sát hoạt động của Thánh Thần và rút ra từ nơi Người những kết luận hữu lý.  Đức tin kiên trì:  khởi đầu với Chúa Thánh Thần, đức tin cố gắng gắn bó với Thánh Thần.  Trên hết, đức tin phải được tự do, không bị sự nghi ngờ cản trở, sự mê tín chi phối, những triết lý thế tục lừa đảo.  Đây là thứ đức tin đón nhận và hiểu chân lý, mở đường cho Chúa hoạt động mạnh mẽ trong tâm hồn một người.

         Vậy khi có đức tin thì sẽ không gặp khó khăn hay là sẽ gặp khó khăn?  Nếu những đặc tính của đức tin kể ra ở trên cho bạn thấy đức tin của bạn yếu kém ở điểm nào, thì bạn hãy nhớ kỹ chân lý nền tảng này:  nếu đức tin là việc duy nhất của bạn thì những đòi hỏi sống đức tin sẽ quá sức bạn.  Ai mà có được hết tất cả những đức tính này?  Nhưng điều ấy không tùy thuộc nơi một mình bạn đâu.  Trước tiên đức tin là ân huệ của Chúa.  Đức tin đến với chúng ta như một sự hồi đáp gần như tự nhiên đối với mặc khải Chúa ban cho tâm hồn chúng ta.  Rồi đức tin lớn lên khi chúng ta cảm nghiệm Thánh Thần hoạt động trong cuộc sống chúng ta.  Điều duy nhất chúng ta phải làm là hãy nuôi dưỡng đức tin bằng cầu nguyện và dành chỗ cho đức tin lớn lên nhờ khiêm nhường.  Làm như thế, chúng ta sẽ thấy Chúa Thánh Thần sinh động nơi chúng ta mỗi ngày một hơn.

 

         “Lạy Cha, Cha biết đức tin của con yếu kém trên phương diện nào;  hôm nay xin Cha ngự đến và củng cố con!  Xin Cha đổ Thánh Thần xuống trên con, để con được sống nhờ đức tin, lớn lên nhờ đức tin và giúp người khác thêm can đảm cũng là nhờ đức tin”.