Chúa Nhật tuần 28 Thường niên       

Suy niệm Mát-thêu 22:1-10

 

Trói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng.  (Mát-thêu 22:13)

 

         Trên thiên đàng đông cỡ nào?  Dưới hỏa ngục đông ra sao?  Các thần học gia thảo luận vấn đề này nhiều thế kỷ rồi.  Một số người dạy rằng mọi người (hoặc hầu hết mọi người) sẽ lên thiên đàng.  Những người khác cho rằng chỉ có một số ít người được cứu độ thôi.  Ai đúng ai sai?

         Thực sự chẳng ai biết được.  Dù câu trả lời thế nào đi nữa thì bài Tin Mừng hôm nay cũng nêu lên một điều rõ ràng:  thiên đàng không phải là vấn đề người ta xứng đáng hay không xứng đáng.  Nhưng đó là vấn đề người ta chấp nhận hay từ chối lời Thiên Chúa mời gọi.

         Qua sách Tin Mừng, chúng ta thấy Chúa Giê-su sử dụng kiểu nói phóng đại để nêu lên điểm quan trọng Người muốn nói.  Thực ra Người đâu muốn chúng ta chặt tay hay móc mắt mình (Mát-thêu 5:29-30).  Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Người cũng sử dụng cách tương tự khi kể một câu chuyện quá đáng.  Nhưng luôn luôn có một điểm chính qua những phóng đại này:  hết thảy chúng ta đều phải đối diện với cuộc phán xét chung và thật là liều lĩnh nếu người ta thờ ơ hoặc coi nhẹ lời Thiên Chúa mời gọi vào thiên đàng.

         Vậy bạn đang đứng ở đâu?  Bạn đã phân tích sự liều lĩnh của bạn chưa?  Hôm nay bạn hãy dành chút thì giờ để suy nghĩ.  Dù bạn tin thiên đàng dành cho một ít người hay cho nhiều người, thì nguy cơ không được vào vẫn là quá lớn không sao biết được.

         Tin vui là chẳng ai trong chúng ta phải đón lấy nguy cơ ấy!  Chúa không chủ ý gây khó khăn đến nỗi chúng ta không dám nhận lời Người mời chúng ta vào thiên đàng để sống đời đời.  Người đã không đặt ra một đấu trường đầy trở ngại cam go bắt chúng ta phải vượt qua trước khi nhận chúng ta vào thiên đàng.  Điều Người muốn chúng ta làm là hãy tin rằng Chúa Giê-su đã cứu độ chúng ta và chúng ta hãy cố gắng hết sức bước theo Người.

         Vậy mỗi ngày khi thức dậy, bạn hãy thưa với Chúa:  “Lạy Chúa Giê-su, con tin Chúa là Đấng cứu độ con và là Chúa của con.  Con chấp nhận lời mời của Chúa.  Con không muốn bất cứ điều gì làm con xa cách Chúa hôm nay”.  Rồi mỗi tối trước khi đi ngủ, bạn hãy thưa với Người:  “Lạy Chúa, con hối hận về những cách con đã làm mất lòng Chúa.  Xin ban cho con ân sủng để con làm tốt hơn ngày mai”.  Đơn giản vậy thôi!

 

         “Lạy Chúa Giê-su, con nhận lời Chúa mời gọi.  Con muốn ở với Chúa bây giờ và đời đời”.