Thứ Hai tuần 28 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 11:29-32

 

Mà đây thì còn hơn ông Gio-na nữa.  (Lu-ca 11:32)

 

         “Giá mà tôi được sống vào thời Chúa Giê-su còn đang sống ở trần gian này!  Tôi sẽ nắm chắc lấy từng lời nói của Người, ghi lại từng hành động của Người và học hỏi về tất cả những gì về cuộc đời ẩn dật của Người.  Tôi ước gì có mặt ở đấy để thấy được chỉ một phép lạ Người làm thì cũng đủ.  Tôi sẽ chẳng bao giờ chất vấn Người!  Thật đáng tiếc, thời của phép lạ đã qua mất rồi”.

         Bạn thử đoán xem!  Chúa Giê-su đang bước đi trên trái đất này hôm nay đấy!  Thân thể Người đang sống động khi các chi thể trong Giáo Hội mở lòng và đôi bàn tay cho nhau, để phục vụ sự hiện diện của Người còn mạnh mẽ hơn tiếng nói của bất cứ người nào.  Thân thể Người co giật khi con tim bạn rung động trước sự khốn khổ của những người thiếu thốn nghèo khó.  Và tuyệt vời nhất, đó là chính Thân thể Người ở trên bàn thờ trong mỗi Thánh lễ.

         Có phải thực sự thời của phép lạ đã qua rồi hay không?  Chúa Giê-su đã hứa:  “Ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm.  Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa” (Gio-an 14:12).  Chúa Giê-su vẫn còn bận rộn làm phép lạ, đôi khi để đáp lại lời cầu xin và đôi khi nhờ dân của Người, khi chúng ta phục vụ sự hiện diện của Người.  Bất kể thực hiện phép lạ cách nào, Chúa Giê-su vẫn chữa lành bệnh tật, hòa giải những người đã bao năm không nhìn mặt nhau, và Người đánh thức lòng thống hối nơi những tâm hồn chai đá nhất.

         Thường chúng ta có thể nhận ra bàn tay Chúa rõ ràng hơn khi nhìn lại một khoảng thời gian.  Không phải mọi phép lạ đều là tức thời;  nhiều phép lạ ẩn giấu cho đến khi chúng ta nhận ra sự khác biệt giữa những kết quả lớn lao và khả năng hèn mọn của chúng ta.  Quả thực, càng nhìn chúng ta càng thấy có nhiều dấu lạ và phép lạ hơn.  Chúa Giê-su đến với chúng ta trong những lúc đã ấn định, nghĩa là trong Thánh lễ và giờ cầu nguyện của chúng ta.  Nhưng Người cũng đến với chúng ta trong những lúc bất ngờ.  Đáp lại sự hiện diện của Người có thể đòi hỏi chúng ta phải dẹp đi những kế hoạch và mục tiêu riêng, nhưng việc này luôn đáng làm.

         Hôm nay bạn có muốn thấy phép lạ không?  Vậy thì bạn hãy cầu nguyện:  “Lạy Chúa Giê-su, con biết hôm nay con sẽ gặp Chúa.  Xin giúp con nhận ra Chúa ngay và đáp lại Chúa trong đức tin”.  Rồi buổi tối đến, bạn hãy nhìn lại ngày sống, và bạn sẽ thấy ngạc nhiên trước tất cả những đường lối Chúa đã hành động.

 

         “Lạy Chúa Giê-su, Chúa tiếp tục là Lời của Thiên Chúa ở giữa chúng con.  Xin Chúa mở mắt con để con thấy Chúa, và mở lòng con để đáp lại Chúa.  Lạy Chúa, ước gì hôm nay con được trở nên dụng cụ biểu lộ sự hiện diện lạ lùng của Chúa!”