Thứ Năm tuần 28 Thường niên

Suy niệm Ê-phê-xô 1:1-10

Lễ thánh Margarita Maria Alacoque, đồng trinh

 

Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ.  (Ê-phê-xô 1:4)

 

         Năm 2012, Liên Hiệp Quốc ước tính có 7 tỉ 200 triệu người sống trên trái đất.  Và trong một thống kê còn ngạc nhiên hơn nữa, Văn phòng đặc tránh Dân số ước đoán năm 2011 về số người đã sống trên mặt đất từ lúc khởi đầu là 108 tỉ!  Bạn có tưởng tượng được là trước khi Thiên Chúa dựng nên thế giới, trong số 108 tỉ người này, Chúa đã hoàn toàn biết bạn và tuyển chọn bạn để ở với Người không?

         Khi nghe nói Thiên Chúa đã tuyển chọn chúng ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, điều ấy xem ra quá lý thuyết.  Chúng ta nghĩ tới “chúng ta” như một nhóm đại đồng, tức là dân Thiên Chúa, là các tín hữu, là các môn đệ Chúa Ki-tô.  Rồi trong khi tất cả chúng ta đều thuộc về một nhóm tín hữu lớn hơn, thì điều này không có nghĩa rằng chúng ta chỉ là những phần tử vô danh trong một đám đông.  Không phải vậy đâu, vì tình yêu Cha chúng ta yêu thương chúng ta không phải thứ tình yêu mang tính cách chung chung.  Trái lại tình yêu ấy có tính cách cá nhân và đặc biệt dành cho mỗi người chúng ta.  Người yêu thương bạn với chính con người của bạn.  Người yêu thương bạn theo cách bạn được yêu thương tốt nhất.

         Hôm nay, bạn hãy dành chút thì giờ để suy nghĩ rằng trước khi dựng nên trời đất và trước khi có thời gian, Chúa đã nghĩ đến bạn và tuyển chọn bạn làm con cái Ngưởi.  Dù đã có 108 tỉ người sống trên mặt đất này cũng chẳng thành vấn đề.  Bạn, phải, chính bạn với mọi tầm thường cũng như phong cách riêng, đã ở trong tâm trí Thiên Chúa rồi.  Người đã tạo dựng bạn với mục đích đặc biệt, và Người mong mỏi bạn được ở với Người muôn đời!

         Đây là cách rất hay giúp suy nghĩ về chân lý trên:  bạn hãy lấy bài đọc 1 hôm nay, rồi hễ chỗ nào bạn gặp từ “ta” hoặc “chúng ta”, bạn hãy thay thế bằng tên của bạn.  Thí dụ, “Chúc tụng Thiên Chúa là Thân Phụ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa của (con).  Trong Đức Ki-tô, từ cõi trời, Người đã thi ân giáng phúc cho (con) hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần.  Trong Đức Ki-tô, Người đã chọn (con) trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước nhan thánh Người, (con) trở nên tinh tuyền thánh thiện, nhờ tình thương của Người”.  Bạn đọc lại vài ba lần.  Rồi bạn đọc lớn tiếng.  Hãy để Chúa giúp bạn hiểu thêm Người yêu thương bạn thế nào.  Sau cùng bạn hãy sống chìm đắm trong tình yêu ấy hôm nay.

 

         “Lạy Cha, tâm hồn con bay cao khi biết được con đang ở trong trái tim Cha!  Xin Cha giúp con lãnh nhận tình yêu của Cha hôm nay và mọi ngày!”