Thứ Sáu tuần 28 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 12:1-7

Lễ thánh Inhaxiô Antiôkia, giám mục tử đạo

 

Khi ấy đám đông tụ họp hàng vạn người.  (Lu-ca 12:1)

 

         Lúc nào đó, tất cả chúng ta đều bị xô đẩy sắp đặt để làm sao đạt được điều chúng ta muốn:  một buổi chiều nghỉ ngơi sau những ngày trong tuần làm việc, một lần được giảm giá khi đi chợ, hoặc một ân huệ từ một người bạn.  Như thế chúng ta đều hiểu được thế nào là nắm vững được vấn đề và biến tình huống nên thuận lợi cho mình.  Đôi khi quyết tâm như vậy cũng là điều tốt và cần thiết.  Nhưng thường chúng ta cũng đi tới thái độ than phiền người khác hoặc tự trách mình khi chúng ta phải cố gắng, ngay cả trong vấn đề đức tin.

         Khi lên đường đi Giê-ru-sa-lem, Chúa Giê-su đã bảo những kẻ nghe Người hãy yêu thương nhau (Lu-ca 10:29-37) và bảo đảm với họ rằng Thiên Chúa yêu thương và lo lắng cho từng người (11:9-13).  Người đã chữa lành kẻ đau yếu (8:43-48), cho kẻ chết sống lại (8:49-55) và trừ quỷ (11:14).  Kết quả là hằng ngàn người đã được lôi cuốn đến với Chúa, “đến nỗi giẫm lên nhau” để ráng tới gần Người (12:1).  Họ hết sức mong thấy phép lạ Người làm hoặc chính họ được Người chữa lành.

         Vậy Chúa Giê-su đã đáp lại thế nào trước cảnh dân chúng “xô đẩy” nhau để có được điều họ muốn?  Người không trách mắng họ, nhưng bảo rằng họ đều quý giá trước mặt Thiên Chúa (Lu-ca 12:7).  Thật là điều lớn lao hơn cả sự sợ hãi và thất vọng, đó là được biết Thiên Chúa yêu thương và chăm sóc chúng ta;  là tin tưởng rằng Người muốn chăm sóc chúng ta và Người có quyền năng thực hiện việc ấy.  Tuy nhiên điều lớn lao hơn hết là Người muốn chúng ta hãy nhìn nhận tình trạng thiếu thốn của mình mà hướng mắt nhìn lên Người.

         Hôm nay bạn hãy tin rằng Chúa sẽ ban cho bạn những gì bạn cần.  Được như vậy không phải tự sức riêng mà bạn đem lại cho mình.  Nhưng Chúa muốn cộng tác với bạn.  Người yêu thương bạn mặc dù Người thấy hết là bạn có thể trở nên như thế nào.  Nếu đức tin của bạn cần sâu xa hơn, Người sẽ giúp bạn.  Nếu cần được chữa lành, Người sẽ ra tay.  Nếu có nơi nào Người cần bạn đến phục vụ, Người sẽ dẫn dắt bạn.  Bạn đừng quan tâm điều gì ngoài việc được biết tình yêu của Chúa Cha, những gì còn lại chắc chắn sẽ êm xuôi đấy thôi.

 

         “Lạy Cha, con muốn biết Cha và tình Cha yêu con.  Xin cho tâm trí con được thanh tẩy khỏi mọi điều làm con xa Chúa.  Lạy Chúa, con muốn thuộc về Chúa”.