Chúa Nhật tuần 29 Thường niên       

Suy niệm I-sai-a 45:1,4-6

 

Đức Chúa phán với kẻ Người đã xức dầu: … Ta mở toang các cửa thành trước mặt nó, khiến các cổng không còn đóng kín nữa.  (I-sai-a 45:1)

 

         “Một cánh cửa mới sẽ mở ra cho bạn hôm nay”.  Có khi nào bạn bẻ một cái kẹo may mắn ra và ở bên trong có một mảnh giấy nhỏ ghi mẩu sứ điệp như trên đây không?  Có lẽ bạn sẽ mỉm cười, nghĩ rằng kẻ nào đó đang ngồi viết những lời báo tin may mắn để kiếm sống.  Rồi bạn vò mảnh giấy và bỏ vào thùng rác.  Phải, bài đọc thứ nhất hôm nay quả là một sứ điệp đích thực được gói ghém trong những lời ngôn sứ gửi cho Ky-rô, vua Ba-tư.

         Ngôn sứ tuyên bố rằng Thiên Chúa là sức đẩy giúp cho Ky-rô lên nắm quyền hành.  Ngài mô tả Thiên Chúa là Đấng rút then cài cổng và mở các cửa thành cho Ky-rô, rồi Chúa tiến thêm một bước nữa, là cầm tay vua mà dẫn qua hết cửa này tới cửa khác.

         Đoạn Kinh Thánh trên là nguồn sáng soi cho một diễn tiến lịch sử thời ấy.  Nhưng cũng có điều gì đó được soi sáng cho chúng ta hôm nay.  Nếu Chúa mở cửa cho vua Ky-rô, một kẻ không tin vào Người, thì bạn có tin Người sẽ mở cửa cho bạn không?  Có chứ, Người sẽ mở! Mỗi ngày, Chúa mở những cánh cửa xem ra tầm thường thôi, thí dụ cánh cửa phục vụ mở ra cho một người nào đó đến mời bạn làm việc thiện nguyện trong giáo xứ.  Hoặc là cánh cửa khích lệ khi bạn giúp cho một người lên tinh thần khi họ thực sự cần được như vậy.  Nhưng để nhận ra những cánh cửa, bạn cần phải chăm chú nhìn.  Thí dụ lần tới lúc bạn bị kẹt xe trên đường, Chúa có thể mở cho bạn một cánh cửa, để bạn có thêm giờ cầu nguyện ở với Người.  Có những cánh cửa mở rộng, nhưng cũng có những cánh cửa đòi chúng ta phải vứt bỏ đi những lỉnh kỉnh mang theo, thì mới có thể đi qua được cửa hẹp, thí dụ lời kêu gọi hãy sống giản dị hơn, để chúng ta có thể đóng góp nhiều hơn cho công cuộc của Chúa.

         Vậy hôm nay bạn hãy cố nhận ra mọi thử thách, mọi cuộc chuyện trò, mọi cơ hội gặp gỡ, tất cả như là cánh cửa do Chúa mở ra cho bạn.  Rồi bạn hãy gặp gỡ Chúa Giê-su ở bên kia cánh cửa, vì Người đang giang rộng tay đón chờ bạn.

 

         “Lạy Chúa, hôm nay xin Chúa cầm tay con và dắt con đi qua các cửa của Chúa”.