Thứ Ba tuần 29 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 12:35-38

 

Chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người một mà phục vụ.  (Lu-ca 12:37)

 

         Bạn thử tưởng tuợng một bữa tiệc đãi thượng khách của quốc gia:  một phòng tiệc rộng lớn với bàn ăn bày biện đồ pha lê và vàng bạc, các người giúp bàn đang xếp hàng chờ phục vụ khách mời.  Đội kèn quân đội tấu lên một bài nhạc hùng tráng và vị nguyên thủ quốc gia bước vào.  Nhưng thay vì ngồi vào bàn, ông lại cởi bộ lễ phục ra, đeo tấm tạp-dề vào và xin các người giúp bàn hãy ngồi vào bàn tiệc.  Rồi ông chậm rãi và cẩn thận tiến đến phục vụ bữa ăn cho họ.  Kỳ cục quá phải không?

         Thật tuyệt vời, vì thực tại đức tin cho chúng ta thấy hình ảnh đó.  Chúa Giê-su, Con Thiên Chúa hằng sống, đã từ bỏ chính sự sống mình để cứu chuộc chúng ta khỏi tội lỗi.  Thêm nữa, chúng ta biết rằng đây không phải là một hành vi khác thường;  nhưng đó là hành vi của chính bản thân Chúa Giê-su. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su dạy các môn đệ rằng khi Người trở lại, Người sẽ một lần nữa phục vụ những ai đã phục vụ Người.

         Nhưng làm sao sự thật này về Thiên Chúa lại có thể ảnh hưởng trên cuộc sống chúng ta hiện thời?  Chắc chắn điều này khiến chúng ta đầy ngạc nhiên và lòng cảm tạ.  Thế còn mối tương quan giữa chúng ta với anh chị em thì sao?  Liệu chúng ta sẽ nói:  “Này, Chúa phục vụ tôi, cho nên các bạn cũng phải phục vụ tôi chứ!”  Dĩ nhiên là không rồi!  Tâm hồn tôi tớ của Thiên Chúa chỉ để giúp chúng ta biết khiêm nhường và thúc giục chúng ta hãy bắt chước Chúa mà thôi.  Tình yêu tôi tớ của Người là để soi sáng chúng ta hãy phục vụ anh chị em.

         Chúa Giê-su bảo chúng ta rằng tình yêu được biểu lộ đầy đủ nhất, đó là qua việc thí mạng mình vì người khác.  Khi chúng ta để cho tình yêu phục vụ trở nên tâm điểm của mối tương quan với bạn bè và gia đình, thay thế cho những ích kỷ của chúng ta, thì tình yêu ấy sẽ thay đổi mọi sự.  Chúng ta thấy mình có khả năng liên kết sâu xa hơn với vợ chồng con cái, với bạn bè và đồng nghiệp.  Đồng thời chúng ta nhận thấy những động lực đòi người khác phải phục vụ chúng ta bắt đầu suy giảm dần.  Tóm lại, chúng ta đang dành cho tình yêu của Chúa một chỗ đứng vững chắc trong đời sống chúng ta.

         Hôm nay làm sao bạn có thể thí mạng sống mình đây?  Bạn hãy nhìn vào thời biểu hai mươi bốn giờ sắp tới, rồi tìm ra những cơ hội Chúa sẽ ban cho bạn để bạn phục vụ bằng tâm hồn người tôi tớ.  Rồi, khi những cơ hội này tới, bạn hãy hăng hái chấp nhận.  Hãy biết rằng khi bạn bước ra khỏi những thoải mái của cuộc đời bạn thì một điều gì thánh thiện đang xảy tới:  bạn đang trở nên Đức Ki-tô đối với người khác đấy.

 

         “Lạy Chúa, xin dạy con biết phục vụ cách quên mình và khiêm nhượng giống như Chúa”.