Thứ Bảy tuần 29 Thường niên

Suy niệm Ê-phê-xô 4:7-16

 

Chính Người đã ban ơn cho kẻ này làm Tông Đồ, người nọ làm ngôn sứ, kẻ khác làm người loan báo Tin Mừng, kẻ khác nữa làm người coi sóc và dạy dỗ.  (Ê-phê-xô 4:11)

 

         Bạn nghĩ có điều gì đó khác biệt về bản liệt kê những ân huệ thiêng liêng này phải không? Trong sách Tân Ước, các đặc sủng thường được kể là những khả năng Chúa ban cho, thí dụ chữa bệnh, khôn ngoan và quảng đại.  Nhưng bản liệt kê hôm nay xác định đặc sủng như là những con người (so sánh Rô-ma 12:4-8; 1 Cô-rin-tô 12:7-11; 1 Phê-rô 4:10-11).

         Vậy đó có phải là cách bạn nhìn người khác hoặc chính bạn không?  Dù ý thức được hay không, chúng ta vẫn có khuynh hướng đánh giá người khác theo những khả năng và thành công của họ.  Nhưng trong chương trình của Thiên Chúa, ngay cả những người vô dụng, thấp hèn, chẳng có gì nổi bật, hoặc dường như chẳng thành công gì trong xã hội lại là những ân huệ Chúa ban nhờ sự có mặt của họ.  Dĩ nhiên khi những tương quan của chúng ta đã phai nhòa hoặc gây khó chịu, thì thật là khó có thể chấp nhận cái nhìn nói trên.  Cho nên đây là một vài đề nghị giúp chúng ta nhận ra những ân huệ nơi mọi người.

         Bạn hãy tìm ra điều nào đó nơi người khác để mình biết trân quý.  Bạn đừng để ý tới những khuyết điểm hoặc lầm lỡ của họ.  Các thân nhân của bạn, những người hàng xóm lắm chuyện, những cấp trên khắt khe đòi hỏi… họ là những người khiến cho bạn phải điên đầu.  Tuy nhiên, chắc chắn nơi họ vẫn có điều gì đó bạn có thể nhận ra là có giá trị.  Nếu bạn không thấy được, hãy xin Chúa cho bạn thấy bằng cái nhìn của Người.  Cho dù chỉ là một điều nhỏ nhoi thôi, bạn cứ cố gắng chú ý vào nó.  Rồi bạn hãy nhớ:  hết mọi người, cho dù có là thách đố nào đi nữa, đều là Chúa Giê-su ẩn mình trong họ đấy.

         Bạn hãy xét đến những hiệu quả tích cực.  Bạn có muốn kiên nhẫn hơn, thông cảm hơn, hoặc can đảm hơn không?  Có lẽ những mối tương quan này của bạn là cơ hội giúp bạn phát huy những nhân đức bạn đang tìm kiếm!  Thí dụ việc đối xử với một người bạn hoặc thân nhân khó tính đòi hỏi có thể giúp bạn thấy rõ ràng hơn những điểm yếu của mình và thấy mình cần có Chúa.  Đó là một ơn phúc đấy!  Bạn hãy phó thác cho Chúa và để Người dẫn dắt để bạn biết phải liên hệ như thế nào:  khi phải chịu đựng, khóc cùng người khóc, hoặc nói lên sự thật trong tình bác ái.

         Bạn hãy là một ân huệ của Chúa.  Bạn không thế bắt người khác trở thành ân huệ như Chúa muốn.  Nhưng chính bạn có thể quyết định trở thành sự hiến thân cho Chúa và cho mọi người chung quanh.  Việc bạn hiến thân sẽ giúp xây dựng Nhiệm Thể Chúa Ki-tô và làm phát sinh một cuộc biến đổi những người chung quanh bạn!

 

         “Lạy Chúa, xin giúp con biết nhận ra mỗi người trong cuộc đời con như là một ân huệ Chúa ban cho con.  Xin Chúa ban cho con sức mạnh để trở thành một ân huệ của Chúa cho người khác”.