Thứ Năm tuần 29 Thường niên

Suy niệm Ê-phê-xô 3:14-21

Lễ thánh Gio-an Capistranô, linh mục

 

Xin tôn vinh Đấng có thể dùng quyền năng đang hoạt động nơi chúng ta, mà làm gấp ngàn lần điều chúng ta dám cầu xin hay nghĩ tới.  (Ê-phê-xô 3:20)

 

         Bạn thử tưởng tượng nếu có một cuốn lịch sử có thể ghi lại câu chuyện của mọi người đã làm thay đổi thế giới này.  Bạn có nghĩ tên của bạn sẽ được ghi trong cuốn sách ấy không?

         Có chứ!  Dù bạn nhận ra điều ấy hay không, bạn vẫn là một người quan trọng trong thế giới.  Bạn có một vai trò cốt yếu trong toàn bộ kế hoạch của Thiên Chúa đang khai mở.  Chỉ cần bạn cứ sống đúng với con người mình là bạn đang thay đổi thế giới rồi.  Lời nói, hành động, cách cư xử của bạn đang giúp đào tạo người khác và cảm nghiệm của họ về Thiên Chúa.  Cả đến những việc cầu nguyện của bạn cũng thay đổi thế giới nữa!

         Đôi khi khó mà đo lường được chân lý này.  Nếu chúng ta không cẩn thận, nó còn có thể làm cho chúng ta nghĩ là mình thất bại.  Chúng ta có thể nhìn vào những lỗi lầm của mình rồi lo lắng là mình đang tạo ra một vết đen cho lịch sử.  Làm sao chúng ta giúp cho kế hoạch của Thiên Chúa được phát triển khi phải đối phó với những sai lầm và yếu đuối của riêng chúng ta?

         Lời cầu nguyện của thánh Phao-lô cho tín hữu Ê-phê-xô hôm nay khích lệ chúng ta đừng lo lắng.  Tại sao?  Vì có một sức mạnh lớn lao đang hoạt động trong chúng ta!  Phao-lô dạy chúng ta rằng nếu chúng ta hết sức cố gắng liên kết với Chúa Thánh Thần mỗi ngày, chúng ta sẽ có thể “làm gấp ngàn lần điều chúng ta dám cầu xin hay nghĩ tới” – ngay tại một nơi thật nhỏ bé của thế giới này (Ê-phê-xô 3:20)!

         Đức Giáo Hoàng Phanxicô làm vang lên lời khích lệ của thánh Phao-lô trong tông huấn Niềm vui của Tin Mừng:  “Tin rằng Chúa Thánh Thần đang hoạt động trong mọi người có nghĩa là ý thức rằng Người đang tìm cách thâm nhập từng tình huống của con người và mọi mối giây ràng buộc xã hội”.  Ngài nhắc nhở chúng ta rằng “việc rao giảng Tin Mừng nhắm mục đích cộng tác với công cuộc giải phóng của Thánh Thần” (178).

         Thiên Chúa cần đến một người nào đó trong góc thế giới của bạn vào một thời điểm đặc biệt trong lịch sử.  Người đã đặt bạn ở đây là có lý do.  Người biết bạn có thể làm được gì.  Thậm chí ngay trong những bất toàn của bạn, bạn vẫn hoàn toàn thích hợp với công việc Chúa đã sắp đặt cho bạn.

         Vậy bạn hãy để mình trở thành một khí cụ theo ý Chúa khi Người dựng nên bạn.  Hãy cộng tác với Thánh Thần của Người, rồi bạn sẽ thay đổi thế giới này.

 

         “Lạy Chúa, xin giúp con nhớ Chúa đang hoạt động trong con và qua con.  Xin Chúa giúp con biết phó thác cho Chúa và vui mừng trong những gì chúng con có thể cùng nhau hoàn thành”.