Thứ Sáu tuần 29 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 12:54-59

Lễ thánh Antôn Maria Claret, giám mục

 

Còn thời đại này, sao các ngươi lại không biết nhận xét?  (Lu-ca 12:56)

 

         Các nhà tâm lý học bảo chúng ta rằng mỗi ngày chúng ta làm quyết định có ý thức khoảng hai trăm lần.  Có những quyết định nhỏ, nhưng cũng có những quyết định mang lại những hậu quả sâu xa.  Chẳng phải là tuyệt vời nếu như chúng ta có thể lúc nào cũng quyết định đúng hay sao?  Theo một nghĩa nào đó, những lời Chúa Giê-su nói về việc nhận định những dấu chỉ thời đại hỗ trợ cho quan tâm nói trên.  Nếu chúng ta biết được chỉ những gì Chúa muốn thôi, thì chúng ta sẽ thấy dễ dàng quyết định hơn!

         Ý Chúa không nhất thiết phải là điều mầu nhiệm và không thể nắm bắt được.  Thực ra Kinh Thánh đầy những xác tín rằng người ta có thể hiểu được những thực tại thiêng liêng.  Trong cuốn Chúa muốn gì? (What Does God Want?), cha Michael Scanlan đưa ra năm câu hỏi căn bản khi phải làm quyết định quan trọng.

         Thứ nhất:  Quyết định ấy có hợp với luật Chúa như được nói đến trong Kinh Thánh, Thánh truyền và giáo huấn của Giáo Hội không?  Nếu không, chúng ta không thể làm điều ấy.

         Thứ hai:  Quyết định ấy có giúp phát triển trên đường nên thánh không?  Khi chúng ta làm những quyết định giúp chúng ta kết hiệp với Chúa sâu xa hơn, thì sự sống của Chúa Ki-tô sẽ trở nên rõ ràng hơn trong cuộc sống chúng ta.

         Thứ ba:  Quyết định ấy có vững vàng không?  Nhiều quyết định của chúng ta sẽ tự nhiên nảy sinh từ những quyết định trước đó – dĩ nhiên là phải hiểu rằng những quyết định trước đã mang lại những kết quả tốt!  Có thể Chúa cho chúng ta gặp những thử thách mới và đưa chúng ta sang những hướng đi mới, nhưng Người thường tỏ lộ những hướng đi mới ấy một cách liên tục bằng cách Người đã nói với chúng ta như thế nào trong quá khứ.

         Thứ bốn:  Điều gì xác nhận cho quyết định ấy?  Sau khi chúng ta làm một quyết định, Chúa thường gửi tới một xác nhận nào đó, có thể bằng cách mở ra những cánh cửa trước đây còn đóng kín, hoặc cho biết những nguồn liệu cần thiết, hay bằng những lời nói giúp khẳng định của một người bạn thân đáng tin cậy.  Tất nhiên có những lần chúng ta chỉ cần quyết định về điều gì đó rồi xét lại kết quả là đủ.  Kinh nghiệm chưa phải là ông thầy tốt nhất;  nhưng kinh nghiệm đã được thẩm định cao mới là ông thầy tốt nhất!

         Thứ năm:  Trái tim của bạn nói gì?  Chúng ta nên cẩn thận suy xét sự khác biệt giữa bình an tâm hồn với kết luận của lý trí.  Cái đầu có thể nói phải, nhưng bao lâu con tim chưa xác tín, thì chúng ta vẫn cảm thấy “bế tắc quyết định”.  Điều này không có nghĩa là chúng ta sẽ không thích tất cả những gì Chúa muốn chúng ta thi hành.  Nhưng tự đáy lòng, chúng ta sẽ mong muốn làm điều ấy.

         Chúa không chơi trò cút bắt đâu.  Khi chúng ta xin Người giúp chúng ta làm những quyết định quan trọng, chắc chắn Người sẽ dẫn dắt chúng ta.

 

         “Lạy Cha, con biết Cha muốn điều nào tốt nhất cho con.  Xin Cha giúp con trong mọi quyết định thách đố con phải làm”.