Chúa Nhật tuần 30 Thường niên

Suy niệm Xuất Hành 22:20-26

 

Nó mà kêu cứu Ta, Ta sẽ nghe nó, vì Ta vốn nhân từ.  (Xuất Hành 22:26)

 

         Bạn có con cái không?  Nếu có, chắc bạn đã nghĩ mình sẽ làm gì khi một trong những đứa con ấy gặp những lúc khó khăn.  Có lẽ bạn đã ở trong hoàn cảnh như thế!  Bạn sẽ làm mọi sự có thể để giúp đỡ nó, có phải không?  Cho dù khó khăn của con cái có do chính nó gây ra thì bạn vẫn muốn cúi xuống giúp đỡ nó.

         Đấy là sứ điệp trong bài bài đọc thứ nhất và bài Tin Mừng hôm nay.  Cả hai bài đều dạy chúng ta rằng mỗi người là một phần tử thuộc gia đình của Thiên Chúa.  Tất cả chúng ta đều là con yêu dấu của Chúa Cha, và đều là anh chị em với nhau.  Không cần biết chúng ta là những đứa con ngoan hay “cứng đầu dắn mặt” trong gia đình Chúa, Người vẫn hết lòng yêu thương chúng ta và muốn chăm sóc chúng ta, chỉ vì chúng ta thuộc về Người.  Bởi vậy, Người đã đặc biệt yêu thương những kẻ nghèo khó.  Người đau lòng khi thấy những đứa con này không có được những cái cần thiết căn bản như đồ ăn, áo mặc và nhà ở.

         Chúa Giê-su bảo chúng ta rằng hai điều răn trọng nhất, đó là yêu mến Thiên Chúa hết lòng và yêu thương nhau như chính mình.  Đây là những điều răn đầy thách đố, chỉ vì chúng bao gồm phạm vi quá rộng lớn.  Chúa Giê-su không nói “hãy yêu mến Thiên Chúa khi thuận tiện” hoặc “chỉ yêu những ai đồng thuận với bạn thôi”.  Không đâu, hết thảy chúng ta là một gia đình:  giàu hay nghèo, già hay trẻ, có học hay dốt nát, Ki-tô hữu, người Hồi giáo, Do-thái giáo hoặc vô thần.  Bất cứ là ai, làm gì hay không làm gì, thậm chí tin vào Chúa hay không tin vào Chúa, mọi người đều xứng đáng được chăm sóc và đưa ra khỏi cảnh nghèo đói đang ràng buộc họ.

         Chúa Giê-su đã không kỳ thị khi Người chữa lành và phục hồi người ta.  Giống như bác nông phu gieo hạt giống trên mọi loại đất, Người cũng muốn chúng ta làm tương tự như vậy.

 

         “Lạy Chúa Giê-su, con chúc tụng Chúa về lòng quảng đại của Chúa.  Xin ban cho con biết lo lắng cho người nghèo khổ và thiếu thốn chung quanh con.  Lạy Chúa, xin giúp con mở lòng và mở tay cho họ”.