Thứ Ba tuần 30 Thường niên

Suy niệm Ê-phê-xô 2:19-22

Lễ thánh Si-mon và Giu-đa, tông đồ

 

Anh em là người đồng hương với các người thuộc dân thánh.  (Ê-phê-xô 2:19)

 

         Có khi nào bạn ngưỡng mộ một người trong gia đình đến nỗi bạn ước mong hiến thân cho lý tưởng của họ không?  Nhiều người thấy khó vượt thắng được những mối ganh tị gia đình đã có từ lâu theo cách ấy, nhưng đó lại chính là điều thánh Giu-đa đã làm được.  Kinh Thánh mô tả ngài là người “anh em”, tức là người họ hàng gần với Chúa.  Không giống như những thân nhân khác của Chúa Giê-su đã có lần cho Người là mất trí, còn ông Giu-đa lại khiêm nhường chấp nhận Chúa trước hết là Thầy, rồi dần dần là Chúa của mình.

         Chúng ta biết được rất ít về vị tông đồ này, vì ngài thường được xếp song song với ông Si-mon, và tên của ngài xuất hiện ngay trước tên ông Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, nên chúng ta cũng chẳng biết tên thật của ngài là gì.  Một số học giả tin rằng Giu-đa chính là ông “Ta-đê-ô” được nói đến trong sách Tin Mừng Mát-thêu và Mác-cô.

         Sau khi Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các tông đồ vào ngày lễ Ngũ Tuần, truyền thống kể lại rằng thánh Giu-đa đã đi tới miền Lưỡng-hà địa (ngày nay là I-rắc), tại đây ngài đã cạnh tranh với các nhà phù thủy và pháp thuật để rao giảng Tin Mừng, rồi ngài đã chịu tử vì đạo khi bị đánh bằng gậy cho đến chết.  Vào thời nào đó và không biết lý do tại sao mà người ta bắt đầu cầu xin ngài bầu cử mỗi khi họ gặp cơn tuyệt vọng.

         Còn môn đệ Chúa được mừng lễ hôm nay cùng với thánh Giu-đa cũng là một điều bí mật.  “Si-mon”, không phải Si-mon Phê-rô, được mô tả là “Si-mon người Ca-na-an” hoặc “Si-mon biệt danh là Nhiệt Thành”.  Những người thuộc đảng Nhiệt Thành đã khởi xướng cuộc nổi dậy chống đế quốc Rô-ma năm 66-70, nhưng thất bại.  Vậy có nghĩa là họ đã hoạt động hơn ba mươi năm trước đó trong thời Chúa Giê-su còn tại thế, hay từ “Nhiệt Thành” chỉ muốn nói ông Si-mon là con ngưởi đầy lửa hăng say đối với Tin Mừng?  Chúng ta không có câu trả lời.  Truyền thống kể rằng sau khi rao giảng tại Ai-cập, thánh Si-mon đã cùng hoạt động với thánh Giu-đa tại Ba-tư, rồi sau đó cùng chịu tử đạo với nhau.

         Mọi Ki-tô hữu ngày nay đều liên kết đức tin của chúng ta với những môn đệ đầu tiên của Chúa Giê-su, những vị đã bỏ mọi sự quen thuộc để chia sẻ Tin Mừng với những người xa lạ.  Thánh lễ hôm nay nhắc nhở chúng ta cầu nguyện cho các vị tông đồ thời đại này, vì họ đang rời bỏ nhà cửa gia đình và liều mạng sống để đem tình yêu Chúa đến cho những ai đợi chờ được nghe nói về Người.

 

         “Lạy Chúa Giê-su, xin cho những người đang rời bỏ gia đình và liều mạng sống vì Tin Mừng được Thánh Thần Chúa nâng đỡ trong tác vụ mang Tin Mừng của Chúa đến với một thế giới thường tỏ ra thù nghịch”.