Thứ Bảy tuần 30 Thường niên

Suy niệm Khải Huyền 7:2-4,9-14

Lễ Các thánh Nam Nữ

 

Sau đó tôi thấy:  một đoàn người thật đông không tài nào đếm nổi, thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ.  (Khải Huyền 7:9)

 

         Hôm nay chúng ta tôn kính các thánh là những “nhân chứng đức tin như đám mây bao quanh chúng ta và toàn thể Giáo Hội” (Do-thái 12:1).  Tuy chúng ta không nghĩ tới, nhưng hằng triệu người ở trên trời lúc này đang khích lệ và cầu nguyện cho chúng ta.  Tựa như bạn có thể nghe họ nói:  “Này các bạn, đừng bỏ cuộc!  Cứ ở bên Chúa Giê-su!  Việc ấy đáng làm lắm!”

         Hầu hết các vị thánh này đều là những người giống như chúng ta, chỉ khác là hiện giờ họ đang ở trên thiên đàng.  Đời sống của họ đã phản ảnh cuộc đời chúng ta:  ước muốn, nghi ngờ và phấn đấu để theo Chúa Giê-su.  Bạn là một người vợ, bà mẹ hoặc một cô giáo?  Cứ nhìn vào thánh Elizabeth Ann Seton.  Bạn đang cầu nguyện cho người trong gia đình bê trễ đời sống đức tin?  Hãy xin thánh nữ Monica cầu bầu cho họ.  Bạn đang chật vật sắp xếp một thời khóa biểu để cầu nguyện, làm việc và giải trí?  Hãy xin thánh Biển-đức giúp bạn.

         Ngày lễ hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng các thánh ở trên trời không chỉ là những vị danh tiếng như Mẹ Têrêxa, Phanxicô Át-xi-xi, Antôn Padua.  Nhưng danh sách ấy cũng gồm cả ông bà cha mẹ, bạn hữu và những linh mục đã phục vụ trong giáo xứ của bạn nữa.  Những người đã thân cận với chúng ta lúc còn sinh thời giờ đây vẫn gần gũi chúng ta trong tinh thần, làm thành một nhóm hỗ trợ chúng ta từ trời cao!  Họ đang nhìn xuống chúng ta với lòng yêu thương và quan tâm, chẳng mong gì hơn là thấy chúng ta lớn lên trọn vẹn trong tình yêu Chúa Ki-tô.

         Để thêm lòng biết ơn các thánh, bạn thử đọc về cuộc đời của vài ba vị.  Hoặc bạn làm một danh sách chọn một số những vị thánh trong kinh cầu Các Thánh, để bạn đặc biệt xin các ngài cầu nguyện cho bạn.  Rồi mỗi ngày bạn dành chút thì giờ cầu xin các ngài giúp đỡ.  Bạn hãy nhớ: các vị ấy rất có thế giá để làm công việc ấy!

 

         “Lạy Chúa, con cám ơn Chúa vì các thánh cầu nguyện cho con và nâng đỡ con mỗi ngày.  Con chúc tụng Chúa đang dọn sẵn cho con một chỗ với các ngài, để con có thể thờ phượng Chúa muôn đời”.