Chúa Nhật tuần 31 Thường niên

Suy niệm Khôn Ngoan 3:1-9

Lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời

 

Khi đến giờ được Thiên Chúa viếng thăm, họ sẽ rực sáng.  (Khôn Ngoan 3:7)

 

         Có bao giờ bạn thắc mắc tại sao chúng ta không mấy thích cầu nguyện cho những người đã qua đời không?  Đúng vậy, vì họ đã qua khỏi cuộc đời này rồi. Câu trả lời đơn giản là vì Kinh Thánh cũng bảo chúng ta như vậy!  Ông Giu-đa Ma-ca-bê, một vị anh hùng thời Cựu Ước, đã gửi tiền về Giê-ru-sa-lem làm của lễ đền tội cho một số binh sĩ ông đã chôn táng vào ngày đó.  Người ta tìm thấy dưới tử thi của các chiến hữu này những huy hiệu của ngoại giáo, chứng tỏ họ đã tham dự vào việc thờ ngẫu tượng.  Ông Giu-đa Ma-ca-bê tin rằng tiền dâng cúng có thể giúp đền bù tội lỗi của họ và đưa họ lên thiên đàng (2 Ma-ca-bê 12:38-46).

         Sách Giáo lý Công giáo dạy rằng “mọi người chết trong ân sủng và tình bạn với Chúa, mà vẫn chưa được hoàn toàn thanh tẩy, thì chắc chắn được bảo đảm phần rỗi đời đời.  Nhưng sau khi chết, họ còn phải trải qua cuộc thanh luyện, để đạt được sự thánh thiện cần thiết mà vào hưởng niềm vui thiên đàng” (số 1030).

         Hôm nay, tại sao bạn không dành giờ cầu nguyện để cầu nguyện cho những người đã ra đi trước bạn, cả những người thân yêu của bạn cũng như những người bạn thấy khó yêu thương?  Chúng ta chẳng biết được ai đã lên thẳng thiên đàng và ai xuống luyện ngục, hoặc họ còn ở luyện ngục bao lâu nữa.  Nhưng chúng ta biết chắc chắn linh hồn của những người công chính đang được bình an, dù cho họ chưa được thành toàn trong sự thánh thiện (Khôn Ngoan 3:3).

         Cầu nguyện chẳng khi nào vô ích cả!  Dù bạn có cầu nguyện cho một người đã hoàn toàn ở trong ánh sáng vĩnh cửu, thì Chúa cũng sẽ nhận lời chuyển cầu của bạn và ban xuống một ơn phúc khác, có thể là trên Giáo Hội, trên một người chưa tin Chúa, hoặc trên chính bạn nữa!  Điều Người quan tâm, là chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện và cố gắng xây dựng Giáo Hội Người, ở trần gian này cũng như ở trên thiên đàng.

 

         “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã giao hòa chúng con với Chúa Cha.  Lạy Chúa, xin cho những người đã ra đi trước chúng con được hoàn toàn thanh tẩy và vào hưởng ánh sáng ngàn thu”.