Thứ Năm tuần 31 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 15:1-10

 

Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó.  (Lu-ca 15:5)

 

         Giả như bạn cùng đi tìm với những người trong bài Tin Mừng hôm nay, bạn là người trước nhất đã tìm thấy một con chiên lạc và tiếp đến       là đồng bạc bị mất.  Cả hai trường hợp đều là lý do để ăn mừng.  Nhưng rồi bạn còn tìm lại được một đứa con đã mất nữa, thì quả thực cần có một đại tiệc và ca nhạc tưng bừng.

         Nhưng tại sao Chúa Giê-su lại phải kể tới ba câu chuyện để minh chứng sự thật này, thay vì chỉ cần kể một câu chuyện thôi?  Chúng ta có thể lý giải rằng Chúa Giê-su, một người có biệt tài kể chuyện, đã muốn đan kết ba câu chuyện song song với nhau để nhấn mạnh quan điểm của Người.  Mỗi món bị mất thì giá trị của món sau lại nhiều hơn món trước, nên Chúa Giê-su dùng cách ấy để lôi cuốn thính giả hãy lắng nghe sứ điệp của Người cho rõ ràng hơn.

         Có lẽ Chúa Giê-su đã sử dụng cách lập lại như một phương sách chắc chắn giúp cho thính giả ghi nhớ bài học này, vì đó là tâm điểm của toàn bộ giáo huấn của Người.  Người muốn cho chúng ta thấy sứ mệnh trước tiên của Giáo Hội phải là bên ngoài bức tường nhà thờ.

         Cũng có thể là khi sử dụng luôn một lúc ba dụ ngôn tương tự nhưng khác nhau, Chúa Giê-su muốn nói lên một tư tưởng đặc biệt cho từng dụ ngôn một.

         Tất cả những giả thiết trên đều có thể, nhưng đây là một cách giải thích khác.  Có lẽ khi kể ba câu chuyện này, Chúa Giê-su muốn giúp những kẻ nghe Người thoáng nhìn vào chính tâm trí của Người.  Chúa biết nhiều người đã tụ tập chung quanh Người hôm ấy vẫn chưa tiếp nhận Người như một đấng đã được thánh hiến để tìm kiếm họ và đem họ về trong sự hiện diện của Thiên Chúa.  Cho nên khi nhìn thẳng vào những khuôn mặt hiện diện chung quanh Người, Người đã không muốn dừng lại chỉ sau một câu chuyện diễn tả niềm vui trên trời khi những gì đã mất nay tìm lại được.  Chỉ một câu chuyện thôi sẽ chưa đủ để nói lên niềm vui Chúa cảm nhận khi tìm lại và cứu thoát mọi người đã mất.  Vẫn không đủ để diễn tả nỗi mong chờ khắc khoải trong trái tim Thiên Chúa Ba Ngôi, bao lâu dù chỉ còn một đứa con chưa trở về nhà Cha.

         Hôm nay, bạn hãy ở cùng với những người đang ở bên Chúa Giê-su.  Hãy nhìn Người đang chăm chú nhìn lại bạn trong tình yêu.  Bạn đã mất, nhưng giờ bạn được tìm thấy!  Hãy nghe niềm vui vang vọng trên trời vì bạn!  Rồi bạn hãy mở lòng trước mong ước của Chúa là hết mọi con cái Người sẽ trở về nhà.

 

         “Lạy Chúa Giê-su, con cảm tạ Chúa đã tìm thấy con!  Xin Chúa sai con đi để giúp Chúa đi tìm và cứu thoát những ai còn đang bị mất”.