Thứ Sáu tuần 31 Thường niên

Suy niệm Phi-líp-phê 3:17 – 4:1

 

Xin anh em hãy cùng nhau bắt chước tôi.  (Phi-líp-phê 3:17)

 

         Thật là điều kỳ cục khi thánh Phao-lô nói như vậy!  Tại sao chúng ta lại phải cố gắng bắt chước ngài, một con người bình thường, trong khi chúng ta có gương mẫu Chúa Giê-su, Con Thiên Chúa toàn hảo, ở ngay trước mặt chúng ta?

         Rõ ràng chúng ta không bao giờ nên tôn vinh Phao-lô hoặc bất cứ người nào khác lên trên Chúa Giê-su.  Chỉ có Chúa Giê-su mới đưa chúng ta tới hiệp nhất với Thiên Chúa.  Quả thực, các thư của thánh Phao-lô cho thấy đôi khi ngài nóng tính, thiếu bình tĩnh một chút và rất cương quyết khi ngài thiết lập các giáo đoàn và đối phó với những thử thách mà các giáo hội mới này gặp phải.

         Tuy nhiên mặc cho những khuyết điểm ấy, hoặc có thể do học hỏi từ những kinh nghiệm ấy, thánh Phao-lô đã biết đến với Chúa.  Ngài biết đem những nhu cầu của mình đến với Chúa và để cho Thánh Thần mài giũa những góc cạnh chưa được toàn hảo nơi con người ngài.  Ngài không bao giờ ngừng theo đuổi Chúa Giê-su, cầu xin “sức mạnh của Phục Sinh” giúp ngài trở nên giống Chúa Ki-tô hơn.  (Phi-líp-phê 3:10).

         Vậy thì đúng, bắt chước thánh Phao-lô là điều tốt!  Trong khi tìm cách trở nên một với Chúa, ngài đã đi con đường tất cả chúng ta cũng có thể theo.  Thêm nữa, các thư của ngài đầy những bí quyết giúp chúng ta tìm thấy Chúa.

         Thí dụ, bạn hãy lấy bài đọc hôm nay.  Thánh Phao-lô than phiền về những người “chỉ nghĩ đến những sự thế gian” (Phi-líp-phê 3:19).  Nếu muốn tìm gặp Chúa, chúng ta cần phải nâng tâm hồn lên.  Chúng ta cần dành thì giờ mỗi ngày để làm câm lặng đi những lo âu, hãi sợ và những việc bổn phận, hầu chúng ta nghe được tiếng thì thầm của Thánh Thần trong tâm hồn chúng ta.

         Thánh Phao-lô cũng bảo tín hữu Ga-lát:  “Anh em hãy đứng vững, đừng mang lấy ách nô lệ một lần nữa” (Ga-lát 5:1).  Chúng ta cũng phải đứng vững trước cám dỗ, để tội lỗi không thể làm mờ tối tâm hồn chúng ta và không cho chúng ta cảm nghiệm được tình yêu Thiên Chúa.

         Ngài cũng dạy Ti-mô-thê:  “Thiên Chúa đã chẳng ban cho chúng ta một thần khí làm cho chúng ta trở nên nhút nhát, nhưng là một Thần Khí khiến chúng ta được đầy sức mạnh, tình thương và biết tự chủ” (2 Ti-mô-thê 1:7).  Bạn cũng có Thánh Thần chứ!  Và Thánh Thần muốn nâng bạn lên tới trời!  Vậy bạn hãy tìm kiếm Người, tín thác Người và Người sẽ dẫn bạn đến với Chúa Ki-tô.

         Có quá nhiều bài học thánh Phao-lô cần dạy chúng ta.  Hôm nay bạn hãy lấy một chương trong bất cứ thư nào của ngài và thử xem bạn kiếm được bao nhiêu bài học trong đó.

 

         “Lạy Chúa, con muốn biết Chúa và sức mạnh Phục Sinh của Chúa mỗi ngày.  Xin Chúa đến và làm cho con được tràn đầy sự hiện của Chúa”.