Thứ Tư tuần 31 Thường niên

Suy niệm Phi-líp-phê 2:12-18

 

Anh em hãy biết run sợ mà gắng sức lo sao cho mình được cứu độ.  (Phi-líp-phê 2:12)

 

         Hãy nói về những sứ điệp lẫn lộn!  Đây chẳng phải là cũng một thánh Phao-lô, người đã đầy tin tưởng nói với tín hữu Phi-líp-phê trong cùng bức thư rằng “Đấng đã bắt đầu thực hiện nơi anh em một công việc tốt lành như thế, cũng sẽ đưa công việc đó tới chỗ hoàn thành” (1:6) hay sao?  Vậy bài đọc hôm nay chẳng đi ngược lại sứ điệp trên, làm như chúng ta liều mình có thể mất chỗ trên thiên đàng bất cứ lúc nào đó hay sao?  Thế thì chúng ta có nên lo lắng hay không?

         Quan trọng là phải hiểu rằng có sự khác biệt căn bản giữa hai lối sợ hãi:  sợ vì chúng ta thấy mình là những con người yếu đuối và sự kính sợ khi chúng ta chiêm ngưỡng ơn cứu độ Chúa Giê-su đã đem lại cho chúng ta.  Kinh Thánh sử dụng từ “sợ hãi” cho cả hai trường hợp, nhưng sợ thì khiến chúng ta bị tê liệt và nghi ngờ, còn kính sợ làm cho chúng ta thêm năng lực để sống trong tin tưởng và vui mừng hy vọng.

         Bạn thử tưởng tượng đời sống của bạn trong Chúa Ki-tô như là nền móng vững chắc, tựa như bạn đang đứng trên một tảng đá vĩ đại giữa đại dương.  Chúa Giê-su đã cứu chuộc bạn, cho nên bạn không cần phải mất công tìm kiếm chỗ đứng của bạn trên tảng đá ấy!  Đúng thế, bạn chẳng tài nào tự mình sở hữu được, dù bạn có muốn chăng nữa.  Thập giá là thứ duy nhất có đủ sức mạnh để đem lại ơn cứu chuộc cho bạn, và Chúa Giê-su đã dâng mình trên thập giá ấy.  Vậy nếu bạn cảm thấy lo lắng là mình không xứng với tình yêu của Người hoặc bạn chưa làm đủ, thì đừng lo gì.  Chúa không quan tâm những gì bạn đã không làm.  Người chỉ muốn biết những gì bạn sẽ làm lúc này để Người cứu chuộc bạn!

         Sự “run sợ” thánh Phao-lô nói đến ở đây không phải là thứ run sợ co quắp của con chuột ẩn nấp sợ bị mèo bắt!  Nhưng đó là thái độ sẵn sàng của một lực sĩ đang chờ đợi phát súng ra lệnh bắt đầu.  Chúa muốn cho ơn cứu độ cao cả của Người thúc đẩy bạn mỗi ngày, đưa bạn đi vào thế giới để rao giảng Tin Mừng tình yêu của Người.

         Vậy bạn hãy bắt chước thánh Phao-lô.  Hãy vượt lên trên những bất toàn của bạn và tiến lên để xây dựng vương quốc Chúa.  “Hãy thao luyện” việc được cứu độ từng ngày bằng cách để cho niềm vui ơn cứu độ hoạt động theo cách của nó, bắt đầu từ tâm hồn bạn rồi đi vào thế giới.

 

         “Lạy Chúa, con kính sợ vì Chúa đã cứu thoát con khỏi tội lỗi và đón nhận con vào Nước Chúa.  Xin cho con được tràn đầy lòng nhiệt thành theo đường lối Chúa.  Xin Chúa cho con thấy con có thể tôn vinh Chúa khi con hy sinh đời mình cho Chúa!”