Thứ Ba tuần 32 Thường niên

Suy niệm Thánh Vịnh 37

Lễ thánh Martinô thành Tours, giám mục

 

Cứ tin tưởng vào Chúa và làm điều thiện, thì sẽ được ở trong đất nước và sống yên hàn.  (Thánh Vịnh 37:3)

 

         Bạn có biết là rễ của một cây đi xa hơn cả chiều dài của cành cây và đôi khi sâu hơn cả chiều cao của thân cây không?

         Nói đến cây cối, chúng ta thường nghĩ đến chiều cao vút, tàn lá lớn và trái đủ loại.  Nhưng còn ở bên dưới mặt đất thì sao?  Rễ cây có những chức năng khác ngoài việc cung cấp thức ăn cho cây mạnh khỏe.  Chúng giữ cho cây đứng vững để chịu đựng được gió bão.  Chúng giúp cho đất có chất dinh dưỡng và ngăn ngừa khỏi bị lở đất.  Chúng làm nơi ở cho những sinh vật sống dưới mặt đất.  Như thế mục đích Chúa dành cho cây cối nhắm cả dưới mặt đất lẫn trên mặt đất.  Nếu rễ không lớn đúng chỗ và đúng cách thì cây sẽ chết, và tất cả môi trường chung quanh nó cũng bị ảnh hưởng.

         So sánh này có thể giúp chúng ta hiểu sức mạnh của những bài đọc hôm nay.  Trong bài đọc thứ nhất, thánh Phao-lô khích lệ chúng ta hãy cố gắng làm gương cho những ai thấy chúng ta “ở trên mặt đất”:  sống chừng mực, kiên trì và toàn vẹn.  Nhưng ngài cũng xin chúng ta phải xét đến những gì “ở dưới mặt đất” để chúng ta biết mở lòng đón nhận ân sủng Chúa ban cho chúng ta trong Đức Ki-tô (Ti-tô 2:11).  Vậy chúng ta có đang đứng vững và được nuôi dưỡng nhờ Chúa không?

         Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su dạy chúng ta rằng Thiên Chúa muốn chúng ta sống giống như những người đầy tớ trong dụ ngôn:  Mang lại hoa trái khi thuận tiện cũng như lúc khó khăn.  Giống như cây cối không sinh nhiều hoa trái, chúng ta sẽ là những “đầy tớ vô dụng” nếu chúng ta chỉ lo phục vụ vừa đủ.  Những người sinh hoa trái phong phú và vui mừng sẽ đem niềm vui tới cho những người chung quanh.

         Cuối cùng, trong Thánh vịnh đáp ca, chúng ta được khuyên “hãy tin tưởng vào Chúa” và “hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn” (Thánh Vịnh 37:3,4).  Chúa nhắc nhở chúng ta rằng để nên công chính giữa trần gian này và đem lại những hoa trái làm cho những người thân của chúng ta được vui mừng, chúng ta cần đâm rễ sâu trong Chúa, nhận lãnh mọi của ăn và sức mạnh Người sẽ ban cho chúng ta.

         Vậy hôm nay bạn có thể đâm rễ sâu thế nào?

 

         “Lạy Chúa, xin giúp con đâm rễ sâu trong Lời Chúa và ân sủng của Chúa, để con sinh hoa trái cho Vương quốc Chúa”.