Thứ Năm tuần 32 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 17:20-25

Lễ thánh Phanxica Xaviê Cabrini, đồng trinh

 

Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông.  (Lu-ca 17:21)

 

         Một người Pha-ri-sêu nói với người khác:  “Khoan đã!  Có thực ông ấy nói rằng Nước Thiên Chúa đã ở đây rồi phải không?  Vậy còn những tên Rô-ma và đế quốc của chúng thì sao?  Chúng ta vẫn còn là một quốc gia bị đô hộ.  Đây chắc chắn không phải là Nước Thiên Chúa đâu!”  Nhìn quanh thế giới, có lẽ chúng ta cũng kết luận tương tự như vậy.  Tuy nhiên, Nước Thiên Chúa không phải là một nơi chốn hoặc một chế độ cai trị;  mà Nước Thiên Chúa là phương thức mới của mối tương quan giữa người này với người kia để mang lại sự chữa lành và tự do.

         Khi thi hành sứ vụ, Chúa Giê-su đã không chỉ nói về Nước Thiên Chúa.  Người còn giúp người ta nhận ra Nước ấy khi Người chúc lành, yêu thương, tha thứ, chữa bệnh tật và phục vụ những người nghe Chúa giảng.  Chứng từ của Chúa Giê-su đã minh chứng cho Nước ấy:  Người không hận thù, không bỏ mặc hoặc tránh xa những người nghèo và người bị gạt ra lề xã hội.  Trái lại, Người đã hết lòng đón tiếp họ và tỏ ra lòng thương xót đối với họ.  Người cũng dùng các dụ ngôn để dạy về mối tương quan với nhau, nhất là về sự tha thứ chứ đừng báo thù, phục vụ thay vì để được phục vụ và tình yêu hy sinh thay vì ích kỷ kiêu căng.

         Bạn hãy suy nghĩ về mối tương quan của bạn dưới ánh sáng này.  Có lẽ Triều Đại Thiên Chúa còn hiện diện ở giữa các bạn rõ ràng hơn bạn tưởng!  Mỗi lần bạn âu yếm đứa con của bạn, gọi điện thoại thăm một người bạn, làm việc thiện nguyện trong giáo xứ, thì Nước Thiên Chúa đang ở đó.  Mỗi lần bạn cầu nguyện, Nước Thiên Chúa cũng ở đó.  Nước Thiên Chúa hiện diện mỗi khi bạn chọn yêu thương những người chung quanh, dù họ chẳng có gì đáng yêu thương.

         Những điều này thật là khích lệ phải không?  Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các bạn.

         Hôm nay, bạn hãy nghĩ xem làm thế nào đem Nước Thiên Chúa vào một mối tương quan của bạn thôi.  Hãy kiếm một cơ hội để khích lệ một người, để tha thứ, hoặc để trở thành dụng cụ cho sự hiện diện của Chúa.  Cơ hội ấy không cần phải lớn lao và đổi thay được một cuộc đời.  Nhưng đó chỉ là xây dựng và làm cho cuộc sống ý nghĩa.  Bạn là công dân của Nước Thiên Chúa, là đại sứ cho Chúa Ki-tô.  Vì thế, bạn có thể đem sự hiện diện của Người đến mọi nơi bạn tới.  Bạn có thể tạo nên một sự thay đổi!

 

         “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã cho con được làm công dân Nước Chúa.  Xin cho con được mạnh sức để trở thành một ơn lành cho mọi người con gặp hôm nay”.