Thứ Sáu tuần 32 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 17:26-37

 

Sự việc cũng sẽ xảy ra như thế, ngày Con Người được mặc khải.  (Lu-ca 17:30)

 

         Bạn thử tưởng tượng mình kết hôn với một người bạn vẫn ước mơ.  Ít lâu sau đó, bạn phải đi xa một chuyến do công ăn việc làm.  Bạn yêu thích công việc và chờ đợi những cuộc họp bạn sẽ có với khách hàng.  Công ty gửi bạn tới một địa điểm đẹp và bạn mong có thể thăm viếng thắng cảnh trong những lúc nhàn rỗi.  Bạn đang ở tại một khách sạn sang trọng, thức ăn ngon.  Tuy nhiên đang khi thích thú với chuyến đi, bạn vẫn mong đợi về nhà với người bạn yêu thương.

         So sánh này giúp chúng ta tiếp nhận những lời Chúa Giê-su nói về việc Người trở lại lần sau hết.  Chúng ta cũng đang ở trong chuyến đi làm việc, với công tác là giúp xây dựng Vương quốc Chúa.  Đó là việc tốt và rất đáng ân thưởng.  Nhưng chúng ta vẫn không thể chờ đợi để trở về nhà với Chúa, ở một nơi chúng ta thực sự thuộc về!

         Điều khác biệt duy nhất trong so sánh này là yếu tố bất ngờ.  Chúng ta không biết ngày giờ nào cuộc lữ hành trần thế của chúng ta kết thúc.  Rồi khi nó kết thúc, chúng ta chẳng có thì giờ để xếp hành lý thêm đâu!  Cho nên đang khi tìm thấy những giá trị lớn lao trong việc làm của chúng ta cho Chúa, phần khác chúng ta phải làm là hãy luôn sẵn sàng để tiếp đón Người khi Người trở lại.

         Vậy chúng ta chú tâm đến Chúa Giê-su như thế nào đang khi chúng ta làm công việc của mình dưới trần gian này?  Không phải bằng cách quá siêu thoát đến độ không cần biết gì đến mọi sự dưới trần gian!  Bởi vì dù chúng ta có đang làm việc tại công trường hay đang cầu nguyện trong tu viện, thì chúng ta vẫn có cơ hội tôn vinh Chúa.  Tùy theo góc nhìn của bạn.

         Đây là một cách nhìn tốt:  bạn hãy nhớ rằng dù công việc của bạn là gì, bạn không chỉ làm để đạt thành tích.  Nhưng bạn đang cộng tác với Chúa trong công việc giúp thế giới sẵn sàng chờ ngày Chúa Giê-su trở lại.  Bạn đang chăm sóc cho gia đình.  Bạn đang làm chứng cho các đồng nghiệp về một đời sống phù hợp với giáo lý của Chúa Ki-tô.  Bạn đang tôn vinh Thiên Chúa, chứ không phải chỉ để nhận được cái chi phiếu tiền lương đâu!

 

         “Lạy Chúa, con mong được thấy Chúa mặt đối mặt!  Xin Chúa giúp con thấy Chúa và yêu mến Chúa trong mọi người con gặp hôm nay”.