Thứ Tư tuần 32 Thường niên

Suy niệm Ti-tô 3:1-7

Lễ thánh Gio-sa-phát, giám mục tử đạo

 

Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng ta, đã biểu lộ lòng nhân hậu và lòng yêu thương… (Ti-tô 3:4)

 

         Bình thường, những người duyệt lại bản văn trước khi in bằng cách đọc một chữ từ cuối lên đầu.  Đọc như vậy bắt buộc họ phải đọc chậm và nhận ra từng chữ một.  Nếu chúng ta áp dụng phần nào cách đọc ấy, thì kỹ thuật này sẽ giúp chúng ta đọc và suy niệm Kinh Thánh một cách thận trọng và với tâm tình cầu nguyện hơn.

         Thí dụ bạn hãy lấy bài đọc thứ nhất hôm nay.  Ở đây có rất nhiều điều giải thích tình yêu Thiên Chúa và kế hoạch Người dành cho chúng ta mà chúng ta có thể bỏ qua nếu đọc quá nhanh.  Vậy chúng ta thử đọc “giật lùi” bài đọc này.

         Dòng cuối cùng của bản văn nói về việc “chúng ta được thừa hưởng sự sống đời đời, như chúng ta vẫn hy vọng” (Ti-tô 3:7b).  Đây là nền tảng của mọi sự Chúa đã làm cho chúng ta!  Người đã dựng nên chúng ta để ở với Người đời đời và thừa hưởng mọi sự phong phú thiêng liêng.  Ý định này của Người không khi nào thay đổi.  Cho dù tội lỗi chúng ta có đen tối nhất, Người vẫn mong chúng ta được ở với Người.

         Với chân lý này trong thâm tâm, chúng ta thấy dễ đọc tiếp dòng ngay trước đó:  “Một khi chúng ta được nên công chính nhờ ân sủng của Đức Ki-tô” (Ti-tô 3:7a).  Nếu bạn muốn được ở với Chúa muôn đời, bạn cần phải đón nhận ơn cứu độ.  Bạn cần được ân sủng Người giải thoát bạn khỏi tội lỗi.  Bạn không phải sợ gì quá khứ của bạn, vì không còn sự kết án nữa mà chỉ có niềm hy vọng.

         Tiếp tục đọc giật lùi, chúng ta đọc những dòng này:  “… nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Đấng cứu độ chúng ta” (Ti-tô 3:6).  Mọi sự đều qui hướng về Chúa Giê-su.  Nếu chúng ta nhìn lên Người, chúng ta sẽ không thể làm gì hơn ngoài việc yêu mến Người.  Nhìn thấy sự hoàn hảo và vinh quang của Người, chúng ta sẽ muốn phó thác đời mình cho Người và nhận lấy việc chữa lành, sự tự do cũng như Thần Khí của Người.

         Nói về Thánh Thần, dòng kế trước đó bảo chúng ta rằng Thiên Chúa “đã tuôn đổ đầy tràn” trên chúng ta (Ti-tô 3:6).  Cha chúng ta luôn quảng đại ban cho chúng ta được chia sẻ với sự sống của Người.  Người không muốn gì khác hơn là cho chúng ta được tràn đầy sự sống của Người mà chỉ Thánh Thần mới đem lại cho chúng ta.

         Giờ đây, khi bạn đọc giật lùi tất cả đoạn thư theo đúng thứ tự của nó, bạn hãy xin Thánh Thần chuyển những chân lý này từ đầu óc bạn xuống trái tim bạn.  Hãy nhớ, lời Chúa không chỉ là những chữ trên trang giấy đâu.  Nhưng là lời sống động và hành động!

 

         “Lạy Chúa Thánh Thần, con muốn biết Chúa Giê-su nhiều hơn nữa.  Xin Chúa giúp con lãnh nhận sự sống phong phú Chúa ban cho con qua lời Chúa.  Xin Chúa mở tâm hồn con và cho tâm hồn con được tràn đầy”.