Thứ Hai tuần 33 Thường niên

Suy niệm Khải Huyền 1:1-4; 2:1-5a

Lễ thánh Êlisabét Hung-gia-lợi, nữ tu

 

Thời giờ đã gần đến.  (Khải Huyền 1:3)

 

         Có lẽ không lạ gì khi nhiều người tránh không đọc sách Khải Huyền.  Sách đầy ngôn ngữ mô tả về những biến cố vũ trụ mà chúng ta khó lòng nhận ra, nên muốn hiểu sao thì hiểu!  Chúng ta ít lưu ý là một số nhà lãnh đạo tôn giáo đã coi một số lãnh tụ thế giới và những tổ chức (kể cả Liên bang Sô-viết, Liên hiệp quốc và ngay cả Giáo Hội Công Giáo) như những thế lực ma quỷ được mô tả trong sách Khải Huyền.  Có nhiều người còn sử dụng cuốn sách này để tiên đoán đặc biệt những gì sẽ xảy ra trong tương lai.  Rồi khi những tiên đoán này chẳng xảy ra, thì lại nảy sinh những thuyết mới.  Vậy làm sao dám hy vọng những tín hữu bình thường như chúng ta nhận ra được ý nghĩa của cuốn sách khó hiểu này?

         Thực ra sách Khải Huyền không quá khó hiểu đối với những độc giả đầu tiên của thánh Gio-an đâu.  Hầu hết họ đều đã quen thuộc với những hình ảnh như mặt trăng biến thành máu và các ngôi sao từ trời rơi xuống.  Những tác giả thời xưa đã sử dụng những hình ảnh vũ trụ như vậy để nói về hành động Thiên Chúa triệt hạ những đế quốc đói khát quyền lực và kết thúc tình trạng người giàu tiếp tục bóc lột người nghèo.

         Bởi chính các độc giả của thánh Gio-an đã bị bách hại vì công bố Chúa Giê-su là Chúa thay vì Xê-da là Chúa, nên họ biết là ngài đang sử dụng một ngôn ngữ vừa che giấu vừa mặc khải.  Một độc giả ngoại giáo có thể cho rằng sách Khải Huyền không hơn gì một câu chuyện tưởng tượng.  Nhưng một Ki-tô hữu trung thành sẽ thấy ở trong đó chắc chắn Thiên Chúa đã không bỏ rơi dân Người.  Người đang tích cực hành động, cho lịch sử tiếp tục diễn tiến tới đỉnh điểm là lúc Chúa Giê-su sẽ trở lại trong vinh quang.  Viễn tượng này về thế giới hoàn toàn được đổi mới trong tình yêu của Đấng Tạo Dựng đã đem lại cho họ niềm hy vọng giữa những giờ phút đen tối nhất.

         Khi lần giở sách Khải Huyền vào cuối năm phụng vụ, chúng ta hãy theo tinh thần của những môn đệ Chúa thuở ban đầu.  Hãy nhìn lên Con Chiên ngự trên ngai, Đấng mong mỏi biến đổi chúng ta và thế giới trong ánh sáng vinh quang của Người.  Người sẽ đến sớm!  Chúng ta hãy chắc chắn về những chuẩn bị để đón Người trở lại được thúc đẩy do “tình yêu ban đầu”, tình yêu mà Chúa Giê-su đã dành cho chúng ta ngay cả trước khi chúng ta đáp lại Người.

 

         “Lạy Chúa Giê-su, xin hãy đến!  Xin Chúa cho con được sẵn sàng và hăng say đón tiếp Chúa, ngày hôm nay cũng như ngày Chúa trở lại đem con về nhà Chúa trên trời”.