Thứ Sáu tuần 33 Thường niên

Suy niệm Thánh Vịnh 119

Lễ Đức Mẹ dâng mình trong Đền Thờ

 

Thánh chỉ Ngài làm con vui sướng thỏa thuê.  (Thánh Vịnh 119:24)

 

         Hầu hết người ta không thích bị người khác sai bảo làm việc này việc nọ.  Nhất là khi chúng ta lớn khôn thì luật lệ dường như ít cần thiết hơn, thậm chí hơi thừa thãi.  Bạn thử làm trắc nghiệm đơn giản sau đây:  đâu là phản ứng đầu tiên khi bạn nghĩ đến Mười Điều răn?  Chẳng phải chúng chỉ nhắc nhở bạn về những điều bạn đã phải thuộc nằm lòng khi còn là một đứa trẻ, thay vì là những hướng dẫn giúp bạn sống và phải ấp ủ trong tâm hồn hay sao?

         Vậy tại sao tác giả Thánh Vịnh hôm nay lại phấn khởi với những luật lệ như vậy?  Khi đề cập tới những thánh chỉ của Chúa, tác giả Thánh Vịnh bảo rằng không gì có thể tốt đẹp hơn.  Chúng quý giá hơn vàng bạc và ngọt ngào hơn mật ong.  Tác giả còn đi xa hơn khi khao khát những huấn lệnh của Chúa, làm như ngài muốn nói:  “Xin cho con thêm nữa, thêm nhiều nữa đi!”

         Tuy nhiên đây là điều nên ghi nhận.  Tác giả Thánh Vịnh có nhiều từ khác nhau để ám chỉ về Luật:  thánh chỉ, những lời hứa, huấn lệnh, lời.  Vấn đề không chỉ là chúng ta phải tuân giữ những điều răn.  Nhưng đó còn là một lối sống đem lại sự thành toàn và bình an.

         Điều này có ý nghĩa nếu chúng ta xét đến những sách được gọi là “Luật” trong Kinh Thánh Do-thái.  Năm cuốn đầu tiên trong bộ Sách Thánh gồm có rất nhiều điều khác chứ không phải chỉ có luật lệ mà thôi.  Còn có lịch sử, nghệ thuật, những bài học thiêng liêng và vô số những nhân vật thuộc đủ mọi thành phần.  Nói tóm lại, những sách này kể lại câu chuyện về công cuộc cứu độ của Thiên Chúa giữa dân tộc Người tuyển chọn.  Câu chuyện này, toàn bộ lịch sử cứu độ này, là những gì tác giả Thánh Vịnh rất nhiệt tâm muốn nói lên!

         Lại nữa, dù chúng có cái nhìn hạn hẹp về Mười Điều răn, chúng ta vẫn nhận thấy có lý do để vui mừng.  Bạn thử chọn bất cứ điều răn nào xem.  Đâu sẽ là những hậu quả về lâu về dài nếu người ta coi thường điều răn ấy?  Đau khổ, đổ vỡ, chia lìa nhau và xa cách Chúa.  Trái ngược với những hậu quả này là những lợi ích khi người ta tuân giữ điều răn ấy.  Đó là một tương quan lành mạnh với Chúa, một cuộc sống gia đình vững chắc, những tương quan tín thác bạn bè và hàng xóm láng giềng, một đời sống quân bình.  Những thánh chỉ của Chúa quả thực ngọt ngào hơn mật ong!

         Vậy hôm nay bạn hãy dành chút thì giờ suy nghĩ về một điều răn bạn đã kiên trì tuân giữ.  Có thể là thảo kính cha mẹ.  Có thể bạn đã dành ngày Chúa Nhật để nghỉ ngơi và làm việc thờ phượng.  Giờ đây bạn hãy suy nghĩ về những kết quả được mang lại cho đời sống bạn bởi bạn đã tuân giữ điều răn ấy.  Chẳng phải suy nghĩ này làm cho bạn vui sướng hay sao?

 

         “Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã chỉ cho con biết lối sống”.