Thứ Tư tuần 33 Thường niên

Suy niệm Khải Huyền 4:1-11

 

Thánh!  Thánh!  Chí thánh!  Đức Chúa, Thiên Chúa toàn năng!  (Khải Huyền 4:8)

 

         Có khi nào bạn tham gia một ca đoàn chưa?  Hoặc có lẽ bạn đã tham gia một đám đông nhiệt tâm tại một sân vận động khi họ nghiêm chỉnh hát quốc ca?  Đó có thể là một cảm nghiệm phấn khởi phải không?  Vậy bạn thử nghĩ xem:  Chúa đã mời bạn hãy tham gia ca đoàn lớn nhất chưa từng có – bất cứ lúc nào bạn muốn!

         Vậy ca đoàn này trình diễn ở đâu?  Ngay trong giáo xứ của bạn mỗi khi Thánh lễ được cử hành.  Bạn hãy để ý nhé, khi bắt đầu Kinh nguyện Thánh Thể, linh mục đọc “Cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các quản thần và quyền thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con chúc tụng vinh quang Chúa”.  Không phải là cũng như các ngài, mà là cùng với các ngài!  Làm như mỗi Thánh lễ, chúng ta được đưa lên trời, đứng trước sự hiện diện của hằng triệu vị thánh và các thiên thần để luôn thờ phượng Thiên Chúa vĩnh cửu.

         “Thánh!  Thánh!  Chí thánh!  Đức Chúa, Thiên Chúa toàn năng!” (Khải Huyền 4:8).  Những lời này nghe quen thuộc phải không?  Có lẽ bạn đã hát chúng nhiều lần rồi.  Tuy nhiên người ta vẫn dễ dàng lướt qua những lời kinh khuấy động này trong bài đọc thứ nhất, giống như rất dễ dàng chia trí trong Thánh lễ.  Có lẽ những ý nguyện trong lời nguyện giáo dân giúp bạn bắt đầu kể ra những gì bạn muốn xin Chúa can thiệp giúp bạn.  Vậy thì việc kế tiếp bạn biết, đó là bạn phải cầm lòng cầm trí qua suốt phần Kinh nguyện Thánh Thể!  Nếu không, thay vì được nâng lên các tầng trời, bạn sẽ cảm thấy càng lún sâu xuống đất.

         Đừng để điều ấy xảy đến với bạn!  Các tầng trời đang mở ra trong mỗi Thánh lễ.  Chúa Giê-su, Con Chiên vinh hiển của Thiên Chúa, đang ở đó.  Cha trên trời của bạn, Đấng đang nhìn bạn với lòng yêu thương và vui mừng, cũng đang ở đó.  Rồi những người trong gia đình và tổ tiên bạn đã qua đời cũng có mặt nơi ấy, ca hát ngợi khen Đấng Cứu Độ.  Có vua Đa-vít, ngôn sứ Ê-li-a, Mẹ Ma-ri-a, bà Xa-ra, cô Mác-ta và tất cả những anh hùng liệt nữ trong Kinh Thánh cũng ở đó.  Trong khi cử hành, thì nhà thờ của bạn dù có đơn sơ nghèo nàn cũng biến thành một thánh điện huy hoàng.  Những người chung quanh bạn dù có bất toàn (giống như bạn), thì cũng được chìm đắm trong vinh quang trên trời.  Chỉ cần một ít giây phút như vậy thôi, nên chúng ta hãy để cho những lo lắng đời này tan biến đi.  Bạn hãy nâng tâm hồn lên với Chúa!

 

         “Lạy Chúa, Chúa hằng có, đang có và sẽ có;  Chúa là Đấng Tạo Dựng, là Vua, là Thiên Chúa vĩnh cửu.  Chúc tụng Chúa đến muôn đời!”