Chúa Nhật 34 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 25:31-46

 

Lễ Chúa Giê-su Ki-tô, Vua vũ trụ

 

Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.  (Mát-thêu 25:40)

 

         Bạn nghĩ gì khi nghĩ đến một ông vua?  Một ngai vàng?  Những hiệp sĩ dũng cảm?  Một lối sống xa hoa?  Thế còn một người chăn chiên thì sao?  Rồi một người đã dành cả cuộc đời “trong những cánh đồng” để chăm sóc các thuộc hạ của ngài và liều mạng sống vì dân chúng của mình?

         Mục tử là hình ảnh quen thuộc các ngôn sứ sử dụng để nhắc nhở các vua Ít-ra-en về ơn gọi của họ.  Các ngài rao giảng rằng làm một ông vua không phải là phô trương quyền lực hoặc làm cho mình giàu có thêm, nhưng là để phục vụ dân chúng và đặc biệt chăm sóc cho những người thiếu thốn nhất.

         Khi Chúa Giê-su nói về cuộc tái lâm của Người, Người đã dùng hình ảnh vị mục tử để diễn tả vai trò người cai trị mà chính Người sẽ thực thi và vương quốc Người sẽ thiết lập.  Người muốn một vương quốc trong đó người ta chăm lo cho những người dễ bị thương tổn nhất:  đó là những kẻ đói khát, ốm đau, lang thang không nhà và bị bỏ rơi.  Người muốn các công dân của Người phải đối xử với “những kẻ nghèo hèn” này như họ đối xử với chính Người.

         Nhấn mạnh đến việc chăm sóc người nghèo là trọng tâm của giáo huấn Công giáo về xã hội.  Theo toàn bộ giáo lý này, Chúa Giê-su là Vua chúng ta, không muốn bất cứ công dân nào của Người phải thiếu ăn thiếu mặc và không có nhà ở.  Những ai có nhiều hơn thì phải lo lắng cho những người có ít hơn.  Họ phải nâng người thấp hèn lên và giúp thiết lập một thế giới trong đó hòa bình và công lý có chỗ đứng ưu tiên hơn lợi nhuận.

         Mỗi người được Thiên Chúa dựng nên và được Chúa Giê-su cứu chuộc.  Điều này có nghĩa là mọi người đều có phẩm giá cao quý và cần được đối xử như một kho tàng.  Sự nghèo khổ, vô gia cư, bị bỏ rơi, tất cả đều gây nên những vết thương sâu đậm trên linh hồn một người.  Vậy chúng ta hãy làm mọi sự để đảo ngược được những hoàn cảnh này!  Hãy quyết tâm nhận biết Chúa Ki-tô, Vua chúng ta, trong mọi người giàu cũng như nghèo, và hãy đối xử với họ theo phẩm giá họ xứng đáng có.

 

         “Lạy Chúa, xin dạy chúng con đứng lên bênh vực người nghèo khổ và bị lãng quên.  Xin Chúa giúp chúng con noi gương Chúa đã yêu thương và phục vụ”.