Thứ Bảy tuần 34 Thường niên

Suy niệm Khải Huyền 22:1-7

 

Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ chiếu sáng trên họ.  (Khải Huyền 22:5)

 

         Nhiều người trong chúng ta chụp hình là để giúp ghi nhớ một thời điểm thực sự tốt đẹp, một ngày nghỉ hoặc một buổi hoàng hôn ngoạn mục hay một điều gì thật là dễ thương của con cái chúng ta.  Chúng ta muốn giữ lại mọi sự tốt đẹp ấy sau khi thời điểm đã chấm dứt.

         Thiên đàng:  thời điểm chúng ta sẽ có và là thời điểm sẽ không bao giờ kết thúc.  Khi ấy không cần máy chụp ảnh, không cần nhìn lại, ráng ghi nhớ hoặc ráng giữ lại một thời gian tốt đẹp chúng ta đã có.

         Hôm nay, vào ngày cuối cùng của niên lịch phụng vụ, sách Khải Huyền mô tả về thiên đàng.  Bài đọc vẽ ra một bức họa, không phải hiểu theo nghĩa đen, nhưng theo nghĩa bóng.  Nó mô tả một dòng sông mang nước trường sinh, cây Sự Sống, ngai Thiên Chúa và một đám đông những kẻ thuộc thiên quốc sẽ ngày đêm thờ phượng Thiên Chúa.  Những hình ảnh đẹp ấy mô tả gia nghiệp vinh hiển đang chờ đợi chúng ta!

         Tương lai chúng ta sáng lạn, nên Chúa muốn chúng ta nếm thử thiên đàng ngay bây giờ, thực ra là mỗi ngày.  Những cuộc tĩnh tâm, Thánh lễ, những lần cầu nguyện cá nhân hoặc những hành vi phục vụ, hết thảy những phúc lành này cho chúng ta thoáng nhìn thấy thiên đàng đang hỗ trợ chúng ta, như dòng suối trong sa mạc làm mát rượi khách lữ hành hoặc như man-na nâng đỡ dân Ít-ra-en băng qua hoang địa để vào đất hứa.

         Nhưng những thoáng nhìn này không chỉ là những món quà nhỏ Chúa ban để làm hoan lạc tâm hồn chúng ta.  Chúng ta còn cần có chúng để tìm được sức mạnh mà ứng phó với mọi chống đối từ bản tính sa ngã của chúng ta cũng như từ các cám dỗ trong thế gian.  Không ý thức về thiên đàng, chúng ta sẽ mau chóng đánh mất niềm vui và tâm tình tạ ơn, rồi điều ấy sẽ biến việc chúng ta phục vụ Chúa thành một công việc cực nhọc.

         Hôm nay, khi kết thúc một năm phụng vụ, chúng ta hãy nhớ đến điểm tới cuối cùng của chúng ta và nhớ lại tất cả những lời hứa chúng ta đã nghe về điểm tới ấy.  Chúng ta cũng hãy xin Chúa Thánh Thần cho chúng ta nếm trước thiên đàng, để nâng đỡ chúng ta trên hành trình về nơi ấy.  Xin Người tiếp tục soi sáng chúng ta bằng những hình ảnh giống như những hình ảnh trong sách Khải Huyền!

 

         “Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con tin vào những lời Chúa hứa, để con được nếm thiên đàng mỗi ngày.  Lạy Chúa, con không thể chờ đợi để được ở với Chúa muôn đời!”