Thứ Năm tuần 34 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 21:20-28

Lễ Tạ ơn của Hoa-kỳ

 

Hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc.  (Lu-ca 21:28)

 

         Để kết thúc bài giảng ngắn về ngày tận thế, Chúa Giê-su đã truyền lệnh hãy đứng thẳng lên.  Chủ yếu Người dạy chúng ta đừng sợ hãi chào thua những gì có thể xảy tới, thì dụ như thất vọng, hình phạt, “cơn khốn khổ cùng cực” hoặc “cơn thịnh nộ”.  Người bảo chúng ta:  “Đừng sợ những điều này, nhưng hãy đứng thẳng, hiên ngang trước lo lắng, thất vọng, báo động hoặc nghi ngờ”.  Tại sao         ?  Vì anh em sắp được cứu chuộc.

         Phải, bạn có thể đứng thẳng giữa cơn khốn khổ khi nó đến, bởi vì Chúa luôn ở gần bạn.  Bạn có thể đứng thẳng vì bạn đã được tạo dựng giống hình ảnh Người.  Bạn phản ánh vinh quang của Chúa, và bất kể bạn nghĩ bạn phản ánh thế nào hoặc bạn theo Chúa Giê-su làm sao, thì sự phản ánh ấy vẫn tồn tại.  Người thổi sự sống vào bạn từ ban đầu và Người không rút sự sống ấy lại!  Cho nên bạn không bao giờ phải đứng một mình.  Thêm nữa, bạn còn hơn cả một con người bình thường.  Bạn chiếu tỏa sự sống của Chúa trong bạn!

         Khi gặp khó khăn, bạn hãy nhớ rằng Thiên Chúa Toàn năng yêu thương bạn và vô cùng trân quý bạn.  Người yêu thương bạn thật sâu đậm đến nỗi đã ban Con Một để cứu bạn khỏi tội lỗi và đưa bạn vào trong sự hiện diện của Người.  Không gì làm cho Người vui lòng bằng dành thì giờ ở với bạn và nói với bạn.  Vậy bạn hãy đứng thẳng, vì biết rằng bạn quý giá đối với Người còn hơn cả mọi sự giàu sang của thế giới này.

         Nhưng bạn không chỉ đứng đấy thôi!  Mà hãy di chuyển!  Bạn đóng một vai trò trong việc khai mở kế hoạch của Chúa.  Bạn không phải là một sự tình cờ.  Người ta tùy thuộc vào bạn.  Giáo Hội cần đến bạn.  Kẻ lạc đường và không tin nương tựa vào bạn.  Chứng từ, lời nói, lời chuyển cầu và sự phục vụ của bạn, tất cả đều tạo nên một sự thay dổi lớn lao trong thế giới này.  Cho dù bạn không nhận ra được, nhưng bạn thật quan trọng!

         Vậy bạn đừng để xáo trộn hoặc khó khăn làm cho bạn không trỗi dậy được.  Bạn quá quan trọng, quá được yêu thương và quá danh giá nên không thể để chúng khắc phục bạn.  Trái lại, bạn hãy đứng thẳng, nhìn vào Cha bạn, và xem hôm nay Cha đang làm gì.  Rồi bạn hãy tiến tới, giúp người ta chuẩn bị cho ngày Con Người “đầy quyền năng và vinh quang mà đến” (Lu-ca 21:27).

 

         “Lạy Chúa Giê-su, con tin vào tình Chúa yêu thương con.  Con sẽ đứng thẳng và ngẩng đầu lên hôm nay, sẵn sàng giúp cho Nước Chúa mau đến trong thế giới này”.