Thứ Tư tuần 34 Thường niên

Suy niệm Khải Huyền 15:1-4

 

Và bài ca Con Chiên, họ hát rằng  (Khải Huyền 15:3)

 

         Có khi nào bạn mất đoạn kết của một cuốn sách hay không?  Có thể ngay trước khi cuốn phim kết thúc thì lại mất điện, hoặc bạn đang đọc gần hết một cuốn sách thì nhận ra mấy trang cuối đã bị xé mất.  Thật là thất vọng!  Bạn bắt đầu nghĩ giá mình đừng đọc cuốn sách ấy hoặc đừng đi xem cuốn phim ấy thì tốt hơn.

         Hiểu theo một nghĩa nào đó, lịch sử thế giới là một câu chuyện vĩ đại và phức tạp.  Bài đọc thứ nhất hôm nay cho chúng ta thoáng nhìn thấy thời gian cuối cùng.  Mặc dù đoạn Kinh Thánh viết theo dạng một câu chuyện và biểu tượng, và mặc dù còn nhiều điều chúng ta không được biết, nhưng chắc chắn chúng ta biết đó là một kết thúc hạnh phúc.  Thiên Chúa sẽ chiến thắng kẻ thù và Người sẽ sửa chữa lại tất cả những gì sai trái!

         Tuy nhiên tại đây chúng ta vẫn còn ở giữa câu chuyện.  Chúng ta có thể cảm nhận được nó sẽ kết thúc như thế nào, nhưng vẫn có thể dễ dàng để vuột mất sự kết thúc kia.  Nhiều lần người ta có thể cảm thấy đời giống như một câu chuyện không khi nào có kết thúc và cấu trúc xem ra không hợp lý.  Vậy thật là hữu ích khi chúng ta được nhắc nhở là mình tham dự vào một câu chuyện hỗn độn và mâu thuẫn.  Vẫn còn rất nhiều những kết thúc dở dang mà Chúa chưa thắt lại.  Nhưng chúng ta có thể chắc chắn rằng nhất định Chúa sẽ làm cho chúng có ý nghĩa và mọi điều chúng ta đang phải đối phó sẽ trở nên tốt cho chúng ta.

         Trong cuộc đời bạn, có điều gì xem ra đau đớn hoặc mâu thuẫn không?  Có thể đó là một người trong gia đình bị chối bỏ hoặc đau đớn phần xác?  Có thể một ý thức xa cách Chúa mà bạn chưa làm sao hiểu được?  Đấy chưa phải là kết thúc của câu chuyện!  Chúa còn đang mở dần ra câu chuyện và Người chẳng bao giờ bỏ sót một chi tiết nào.

         Bạn hãy ngồi lại ít phút với bài ca trong bài đọc trích sách Khải Huyền hôm nay.  Đây là một thị kiến về các tôi tớ Chúa đang ngợi khen Người vào ngày tận thế, khi câu chuyện tới hồi kết thúc.  Bạn hãy nhập cuộc khung cảnh ấy và vui mừng vì bạn sẽ cùng với ca đoàn này mừng hát khi Đấng Kể chuyện viết xong chương cuối cùng.

 

         “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã viết câu chuyện thật cảm động về thế giới này.  Con vui mừng vì phần kết thúc được an toàn trong tay Chúa”.