Lễ Đức Ma-ri-a Mẹ Thiên Chúa

Ngày 1 tháng 1

 

Suy niệm Lu-ca 2:16-21

 

Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng.  (Lu-ca 2:19)

 

          Trong ngày Tân Niên này, bạn có thể nói:  “Tôi đang chờ để xem những trận đấu banh và những cuộc diễn hành sẽ được trình chiếu trên TV hôm nay”.  Hay bạn có thể nói:  “Đây là một ngày trọng đại để tôi nhìn lại tất cả những phúc lành trong năm qua”.

          Giáo Hội cử hành ngày đầu năm một cách đặc biệt khi tôn kính Đức Ma-ri-a là Mẹ Thiên Chúa.  Nhưng Mẹ Ma-ri-a không chỉ là Mẹ Thiên Chúa mà thôi, Mẹ còn là Mẹ chúng ta nữa.  Rồi như sách Giáo Lý dạy, vì Đức Ma-ri-a là Mẹ chúng ta, nên Mẹ cũng là Trạng sư, giúp đỡ, ân nhân và Trung gian” (GLCG 969).

          Vậy Mẹ Ma-ri-a thi hành những vai trò ấy như thế nào?  Chúng ta xét theo hai cách.

          Thứ nhất, chúng ta biết rằng Mẹ Ma-ri-a đã suy đi nghĩ lại trong lòng mọi sự đến từ Thiên Chúa.  Theo bài Tin Mừng hôm nay, Mẹ đã ghi nhớ những điều các người chăn chiên nói với Mẹ.  Mẹ suy đi nghĩ lại trong lòng cuộc viếng thăm của sứ thần Gáp-riên trong ngày truyền tin.  Mẹ suy đi nghĩ lại trong lòng việc các vị đạo sĩ Đông phương đã được ngôi sao của Thiên Chúa dẫn đường đến máng cỏ.  Mẹ suy đi nghĩ lại trong lòng điều cậu bé Giê-su đã nói khi Mẹ tìm thấy Người đã ở lại trong Đền Thờ để giảng dạy cho các kỳ mục.

          Vậy giờ đây, bạn hãy cố gắng coi như Mẹ Ma-ri-a đang xin bạn hãy dành thì giờ để suy nghĩ xem Chúa Giê-su là Đấng nào và Người đã làm gì cho bạn.  Hãy tưởng tượng Mẹ Ma-ri-a xin bạn hãy giữ Chúa Giê-su trong tâm hồn bạn như bảo vật quý giá hơn hết mọi sự.

          Thứ hai, bạn hãy đọc kinh Ngợi Khen (Magnificat) của Mẹ Ma-ri-a (Lu-ca 1:46-55).  Kinh nguyện này cho thấy Mẹ Ma-ri-a đã yêu thích ngợi khen và tôn vinh Thiên Chúa như thế nào.

          Giờ đây, bạn hãy cố gắng coi như Mẹ Ma-ri-a đang xin bạn hãy hợp cùng Mẹ mà hết lòng ngợi khen Thiên Chúa.  Hãy tưởng tượng Mẹ đang mời gọi bạn dành những tình cảm đầu tiên của trái tim bạn mà dâng lên Chúa Giê-su, bằng cách vui trong Người, hát ca chúc tụng Người và thờ lạy Người.

          Mẹ Ma-ri-a không chỉ là Mẹ của bạn;  Mẹ còn là người cùng cầu nguyện với bạn nữa.  Cho nên hôm nay bạn hãy cùng với Mẹ cầu nguyện bằng kinh Ngợi Khen của chính bạn.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, linh hồn con ngợi khen Chúa!  Thần trí con hớn hở vui mừng vì Chúa là Đấng cứu độ con!”