Thứ Bảy tuần II sau Giáng Sinh

Suy niệm Gio-an 2:1-11

 

Đức Giê-su đã làm dấu lạ đầu tiên này… và bày tỏ vinh quang của Người.  (Gio-an 2:11)

 

          Đây là dấu lạ đầu tiên của Chúa Giê-su, là lần đầu tiên Người bày tỏ vinh quang của Người.  Vậy chính xác Người       đã mặc khải điều gì?  Phải, Chúa không đến để nói ngay rằng Người là Đấng Mê-si-a.  Nhưng Người lại biến những phân tử hít-rô và ô-xy trong nước thành một cái gì phức tạp và thơm ngon hơn:  đó là rượu thượng hạng, lại còn phong phú hơn cả mức cần thiết nữa.  Còn đây là bản chất vinh quang của Chúa Giê-su:  vinh quang ấy đã làm biến đổi cách lạ lùng với phẩm chất tuyệt diệu và đầy tràn.

          Ít người đã chứng kiến nước biến thành rượu, chứng kiến người mù được thấy hoặc kẻ chết được sống lại.  Điều ấy tuyệt vời phải không?  Nhưng chúng ta hãy cẩn thận đừng giảm đi tối thiểu những công việc giấu ẩn mà Thiên Chúa vẫn còn đang thực hiện trong tâm hồn con người.  Là một phép lạ nho nhỏ khi một người biết lắng nghe Chúa lúc họ cầu nguyện, khi những giây xích của tủi hổ và mặc cảm tội lỗi đã được bẻ gãy nhờ sám hối, hoặc khi một tâm hồn bị thương được chữa lành nhờ ơn tha thứ.

          Thánh Phao-lô dạy chúng ta rằng chiêm ngưỡng vinh quang Thiên Chúa biến đổi chúng ta mỗi ngày một chút nên giống Người hơn (2 Cô-rin-tô 3:18).  Điều này có nghĩa là khi bạn đọc Kinh Thánh và được đầy tràn hy vọng, hoặc được thúc giục để buông tội lỗi ra, tức là bạn đang được biến đổi đấy.  Điều này có nghĩa là khi bạn suy ngắm kinh Mân Côi hoặc Đàng Thánh Giá, là bạn đang được biến đổi.  Cũng như nước được biến đổi thành rượu và như các môn đệ được dần dần biến đổi khi họ chứng kiến vinh quang của Chúa Giê-su thế nào, thì bạn đang được biến đổi như vậy!

          Đúng thế, sự biến đổi của bạn có thể không lập tức rõ ràng, nhưng bạn hãy nhớ điều này:  bạn đang trở thành “rượu ngon” (Gio-an 2:10).  Mọi sự do Chúa hoàn thành đều là tốt đẹp.  Bạn hãy tự nhủ rằng mỗi lần bạn nhận thấy có điều nào đó trong bạn đã thay đổi, thì như Chúa Giê-su đã làm nên rượu ngon cho các thực khách dự tiệc cưới Ca-na, Người cũng sẽ làm những thay đổi tuyệt vời nơi bạn nữa.

          Mỗi ngày Chúa Giê-su đang thay đổi bạn, không phải hết tất cả trong một lần, nhưng vào đúng lúc, đúng chỗ, đó cũng là vì Người yêu thương bạn!  Bạn hãy nhắc nhở mình về tình yêu và sức mạnh của Người thường xuyên trong ngày.  Hãy xin Người biến đổi nước lã của đời bạn thành rượu ngon.  Nhất định Người sẽ làm, và làm dồi dào nữa.

 

          Lạy Chúa Giê-su, xin Chúa thay đổi đời sống tầm thường của con thành một đời sống tuyệt vời và khác thường, để đời sống con tuôn trào sự sống và tình yêu của Chúa”.