Thứ Hai tuần II sau Giáng Sinh

Suy niệm Gio-an 1:19-28

 

Ông là ai?  (Gio-an 1:19)

 

          Nếu bạn đã từng dự một cuộc họp mặt gia đình, chắc bạn đã nghe câu hỏi trên đây nhiều lần rồi.  Nhiều gia đình còn thấy rất ích lợi khi mang bảng tên và phân phát tờ gia phả trong cuộc họp mặt ấy.  Với cách đó, bạn có thể thấy mỗi người là ai và liên hệ họ hàng với bạn ra sao.

          Trong bài Tin Mừng hôm nay, một ít người Pha-ri-sêu đã hỏi ông Gio-an cùng một câu hỏi:  “Ông là ai?” (Gio-am 1”19).  Thật ngạc nhiên khi Gio-an trả lời họ bằng cách nói rằng ngài không phải là Đấng họ muốn hỏi.  Mãi cho tới lúc họ thúc ép ngài thì ngài mới trả lời:  “Tôi là tiếng người hô trong hoang địa” (Gio-an 1:23).

          Tận trong thâm tâm, Chúa hỏi chúng ta cùng một câu hỏi:  “Con là ai?”  Không phải chỉ là tên tuổi, nhưng là tất cả con người của bạn phải không?  Chúng ta không đúng lắm khi nói mình là ai.  Chúng ta có thể trả lời:  “Con đâu có quan trọng như vậy”.  “Con đâu có thông minh, hoặc giầu có hay thánh thiện, hoặc tài ba như vậy “.  Nhưng Chúa vẫn hỏi bạn:  “Con là ai?”  Dĩ nhiên Người đã biết rõ câu trả lời, nhưng Người muốn chắc chắn là bạn cũng biết rõ câu trả lời ấy.  Vậy chúng ta hãy xem Chúa nói bạn là ai.

          Bạn được yêu thương.  Bạn là một người con Chúa, được dựng nên theo hình ảnh Người.  Bạn có một chỗ đặc biệt trong trái tim Người.  Người biết và yêu thương bạn trước khi bạn sinh ra (Giê-rê-mi-a 1:5).

          Bạn không thể được thay thế.  Chúa hài lòng với cách Người đã dựng nên bạn, với những tài năng đặc biệt mà Người đã ban cho bạn.  Bạn có một vai trò độc đáo trong thế giới này và Người vui sướng thấy bạn hoàn thành vai trò ấy (Giê-rê-mi-a 1:5;  Thánh Vịnh 139:13-16).

          Bạn là một phần tử thuộc gia đình Thiên Chúa, tức Giáo Hội, cùng với nhiều anh chị em, chú bác cô dì.  Bạn không khi nào cô độc (Rô-ma 12:5;  1 Cô-rin-tô 12:12).

          Bạn là nơi Chúa Thánh Thần ngự.  Thiên Chúa đang sống trong bạn, dạy dỗ và dẫn dắt bạn, làm cho bạn nên thánh và được tràn đầy tình yêu của Người (1 Cô-rin-tô 3:16).

          Bạn là ai?  Bạn không phải là Chúa Giê-su, cũng không phải là Gio-an Tẩy Giả.  Tuy nhiên giống như ông Gio-an, tất cả cuộc sống bạn đều có thể là một tiếng hô loan báo sự nhân lành của Chúa Giê-su.

          Bạn hãy nắm lấy những chân lý ấy hôm nay.  Hãy nhớ bạn là ai và bạn thuộc về Đấng nào.  Hãy đứng vững khi những tiếng nói khác nói với bạn những điều khác.  Rồi bạn hãy sẵn sàng nhắc nhở cho người khác biết họ là ai.

 

          “Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã yêu thương con và làm cho con trở nên con Cha”.