Thứ Sáu tuần II sau Giáng Sinh

Suy niệm 1 Gio-an 5:5-13

 

Ai là kẻ thắng được thế gian, nếu không phải là người tin rằng Đức Giê-su là Con Thiên Chúa?  (1 Gio-an 5:5)

 

          Kẻ trông coi một tài sản lớn cảm thấy mình rất quan trọng khi được trao chùm chìa khóa để mở cửa từng tòa nhà trong khu vực bất động sản.  Tuy nhiên không lâu sau khi bắt tay vào việc, ông ta mới khám phá ra rằng chủ nhân của tài sản ấy chỉ mang theo mình duy nhất một cái chìa khóa, chìa khóa chủ yếu có thể mở được mọi cánh cửa.

          Thánh Gio-an dạy chúng ta rằng đức tin là chìa khóa chủ yếu của đời sống thiêng liêng chúng ta.  Nếu chúng ta tin Chúa Giê-su là Con Thiên Chúa, chúng ta có thể mở được bất cứ cánh cửa nào dẫn chúng ta vào sâu hơn trong đời sống chúng ta với Chúa, không phải nhờ mọi “chìa khóa” chúng ta có được, như trí thông minh hay sự can đảm, mà nhờ chúng ta tin Chúa Giê-su là Đấng nào.

          Vậy chúng ta sử dụng “chìa khóa chủ yếu” này thế nào để mở mọi cánh cửa?  Chúng ta hãy lấy một vài thí dụ.

          Một cánh cửa có thể là cánh cửa của niềm vui.  Bạn có thể mở cánh cửa này bằng cách tin rằng Chúa Giê-su đã cứu chuộc bạn khỏi tội lỗi, khỏi phán xét và khỏi mọi án phạt.  Giống như Chúa đã nói với người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, Người cũng nói với bạn :  “Còn Thầy, Thầy cũng không lên án con đâu” (Gio-an 8:11).  Thử tưởng tượng xem bạn sẽ cảm thấy thế nào sau khi gánh nặng tội lỗi được cất đi khỏi bạn?  Đó là niềm vui!

          Một cánh cửa khác có thể là cánh cửa của lòng thương xót, tức ơn biết tha thứ cho một người làm tổn thương bạn.  Bạn có thể mở cánh cửa này bằng cách tin rằng Chúa Giê-su là Con Chiên Thiên Chúa (Gio-an 1:29).  Không những Người cất đi mọi tội lỗi của bạn, mà Người còn cất đi tội lỗi của những người đã xúc phạm đến bạn nữa.  Cho nên bạn hãy kêu cầu Người, xin Người làm cho bạn được mềm lòng.

          Một cánh cửa thứ ba có thể là cánh cửa của bình an.  Chúng ta có thể lo lắng không yên vì một người trong gia đình đã có những chọn lựa không tốt đẹp lắm, đến nỗi chúng ta cảm thấy như tê liệt và tuyệt vọng.  Bạn hãy mở cánh cửa bình an bằng cách tin rằng Chúa Giê-su là Đấng Chăn Chiên Nhân Lành đang đi tìm và cứu thoát các chiên lạc của Người (Gio-an 10:11).  Trong đức tin, bạn hãy dâng người này cho Chúa Giê-su, rồi xin Người dẫn họ về nhà.

          Không có cánh cửa nào là khó mở đối với bạn.  Không có cánh cửa nào mang dấu hiệu “Cấm vào”.  Giống như người chủ tài sản lớn kia, bạn có chìa khóa chủ yếu để mở được mọi cánh cửa.  Bạn hãy để chân lý này lắng sâu vào tâm hồn bạn và để nó củng cố đức tin của bạn.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa vì ơn đức tin.  Lạy Chúa, con tin Chúa”.