Thứ Ba trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh

Lễ kính thánh Gio-an, tông đồ

 

Suy niệm Thánh Vịnh 97:1-2, 5-6,11-12

 

Trời xanh tuyên bố Người là Đấng chính trực,

hết mọi dân được thấy vinh quang Người.  (Thánh Vịnh 97:6)

 

          Ai nói rằng họa hoằn sét mới đánh hai lần cùng một chỗ thì hãy nghe kể về hồ Maracaibo tại nước Venezuela.  Mỗi năm nước mặt hồ trung bình bị sét đánh 250 lần trên mỗi cây số vuông và có thể bị sét đánh nhiều lần mỗi phút.  Các khoa học gia đã cố gắng báo trước, kiểm soát hoặc tìm cách sử dụng nguồn năng lượng kỳ diệu này, nhưng đều công nhận là không thể nào làm được.  Sét vẫn luôn là sức mạnh nguy hiểm và không thể kiểm soát.

          Tính cách không thể kiểm soát được của sấm sét giúp chúng ta hiểu tại sao Chúa Giê-su đã đặt tên cho Gia-cô-bê và Gio-an là “Boanerges”, nghĩa là “con của sấm sét”.

          Rõ ràng hai anh em này bình thường thì trầm lặng, nhưng họ cũng có thể thành sấm sét khi bị khiêu khích.  Chúng ta nhận ra một trong những câu trả lời đầy sấm sét này khi họ xin Chúa Giê-su cho lửa từ trời xuống để thiêu hủy một thành xứ Sa-ma-ri vì dân thành đã tẩy chay Chúa (Lu-ca 9:51-56).  Chúa Giê-su đã quở trách hai ông, nhưng Người vẫn tiếp tục dạy bảo họ, huấn luyện và yêu thương họ.  Dần dần tình yêu này đã biến đổi họ nên những vị tông đồ rao giảng Tin Mừng thật khiêm nhường và nhiệt thành.

          Hôm nay chúng ta mừng lễ một trong hai người con của sấm sét, đó là thánh Gio-an, vị thánh đã để cho tình yêu của Chúa Giê-su đào tạo ngài.  Truyền thống kể rằng thánh Gio-an thường tự cho mình là “người được Chúa Giê-su thương mến” (Gio-an 13:23).  Đó không phải là khẳng định có tính cách kiêu hãnh hay được tuyển chọn đặc biệt, bởi vì Gio-an đã cho thấy rõ là mọi tín hữu cũng đều được gọi là “người được yêu mến” (1 Gio-an 2:7; 3:2; 4:7; 3 Gio-an 1:2).

          Tình yêu của Chúa Giê-su thật hữu hiệu trong việc biến đổi con người của môn đệ Gio-an sấm sét, đến nỗi sau này ngài đã trở lại để giúp rửa tội cho dân chúng Sa-ma-ri mà ngài đã có lần muốn hủy diệt  (Công Vụ Tông Đồ 8:14).

          Vậy bạn có coi mình là một trong những “người được Thiên Chúa yêu thương” không?  Nếu Chúa Giê-su có thể làm cho hai anh em nhà sấm sét trở nên thuần tính, thì bạn thử tưởng tượng xem Người có thể làm gì cho bạn!

          Hôm nay, bạn hãy xem Thiên Chúa yêu thương bạn như thế nào.  Hãy nhớ rằng Người đã tuyển chọn bạn hoàn toàn tùy theo con người của bạn, để Người có thể dần dần biến đổi bạn trở thành hình ảnh phản chiếu Người là Đấng nào.  Rồi bạn cũng hãy tưởng tượng tình yêu ấy luân lưu khắp thế giới nếu tất cả chúng ta đều nhìn người khác như là những người được Chúa Ki-tô thương mến, giống như thánh Gio-an đã nhìn.

 

          “Lạy Chúa, xin giúp con theo gương thánh Gio-an và nhìn mỗi người anh chị em như là người được Chúa thương mến.  Ước gì mọi định kiến của con sẽ được thuần hóa nhờ tình yêu của Chúa”.