Thứ Hai trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh

Lễ kính thánhTê-pha-nô, tử đạo

 

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 6:8-10; 7:54-59

 

Kìa tôi thấy trời mở ra.  (Công Vụ Tông Đồ 7:56)

 

          Seraphim Sarov, một vị thánh thế kỷ 18 của giáo hội Chính Thống Nga, thường nói rằng mục đích cuộc đời Ki-tô hữu là “có được Chúa Thánh Thần”.  Đúng vậy, Thánh Thần là một hồng ân hoàn toàn do Chúa ban, chứ không phải do chúng ta xứng đáng có được giống như mua một cái điện thoại.  Nhờ bí tích Rửa tội, chúng ta đã lãnh nhận Thánh Thần ấy.  Nhưng cũng giống như những quà tặng người ta đem đến tiệm để trả lại hôm nay, hồng ân Thánh Thần sẽ chẳng giúp gì cho chúng ta nếu chúng ta không sử dụng.

          Thánh Tê-pha-nô rõ ràng là người đã có được Thánh Thần.  Giống như mọi Ki-tô hữu khác, ngài đã trưởng thành nhờ trung thành với những điều căn bản hằng ngày của đời sống trong Chúa Ki-tô:  giáo huấn của các tông đồ, tình đồng đạo với các Ki-tô hữu khác, cử hành Thánh Thể, và cầu nguyện (Công Vụ Tông Đồ 2:42).  Dần dần những thực hành này đã giúp ngài chiếu tỏa tình yêu của Chúa Ki-tô mỗi ngày một hơn.

          Không phải một lần, nhưng thánh Lu-ca đã hai lần nhấn mạnh đến điều này khi ngài khẳng định rằng thánh Tê-pha-nô “được đầy ơn Thánh Thần” (Công Vụ Tông Đồ 7:55; 6:5). Lần thứ nhất khi ngài nói về việc thánh Tê-pha-nô đã khiêm nhượng phục vụ như một trong những phó tế tiên khởi của Giáo Hội.  Lần thứ hai khi ngài ám chỉ đường lối Thánh Thần đã hướng dẫn thánh Tê-pha-nô đảm nhận vai trò chữa lành và giảng dạy cho dân chúng, và Thánh Thần đã làm cho thánh Tê-pha-nô được mạnh mẽ để can đảm đối diện với cái chết khi ngài là vị tử đạo tiên khởi của Giáo Hội.

          Thánh Tê-pha-nô quả thực là sự khích lệ lớn lao!  Nếu bạn đang ở trong lúc “bình thường” của cuộc sống, ngài sẽ nhắc nhở bạn rằng Chúa Thánh Thần xuống đầy tâm hồn chúng ta và dạy dỗ chúng ta qua những việc bổn phận cũng như những trung thành hằng ngày.  Nếu bạn ở trong hoàn cảnh “khác thường” với khó khăn hay khủng hoảng, thánh Tê-pha-nô khuyên bạn hãy biết rằng Thiên Chúa ở với bạn để củng cố bạn, thậm chí bằng một sự khích động mạnh mẽ của Thánh Thần nếu cần!

          Trước khi mùa Giáng Sinh qua đi, bạn hãy dành thời giờ để suy nghĩ về hồng ân Thánh Thần.  Có một điều chắc chắn, đó là Chúa Thánh Thần muốn ban cho bạn nhiều hơn nữa!  Bạn hãy xin những gì bạn có thể làm để nắm chắc lấy tất cả những gì Người ban, hầu “có được” Thánh Thần nhiều hơn nữa.  Thậm chí một sự thay đổi nhỏ trong đời sống hằng ngày thôi, thí dụ một thời giờ cầu nguyện tuy ngắn nhưng đều đặn, cũng có thể tạo nên sự khác biệt toàn diện.

          Ước chi chúng ta đừng khi nào tự giới hạn mình để không được hoàn toàn chia sẻ hồng ân của Thiên Chúa!

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, con muốn có Chúa nhiều hơn!  Xin Chúa lại ngự xuống đầy tràn tâm hồn con hôm nay.  Xin Chúa dạy dỗ con;  dẫn dắt và trang bị cho con.  Con phó dâng mình con cho Chúa”.