Thứ Năm trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh

Suy niệm Thánh Vịnh 96:1-3, 5-6

Hát lên mừng Chúa một bài ca mới.  (Thánh Vịnh 96:1)

          Đang khi những bài hát lâu đời về Giáng Sinh vẫn còn vang vọng, thì Thánh Vịnh Đáp ca hôm nay lại khích lệ chúng ta hãy hát lên một “bài ca mới” để mừng Chúa.  Một bài ca mới có thể được sáng tác nhờ việc Nhập Thể của Chúa Giê-su.  Một bài ca mới được hát lên để mừng Đấng đã trở nên Thiên Chúa làm người và Đấng làm cho mọi sự được đổi mới.  Một bài ca mới rộn ràng trong tình Chúa Cha yêu thương chúng ta.  Một bài ca mới làm cho tâm hồn chúng ta nhẩy mừng vì lời hứa của Tin Mừng.

          Cho nên bạn hãy hát lên một bài ca mới trào dâng từ mối tương quan với Chúa mà bạn cảm nghiệm được lúc này.  Hãy hợp với các thiên thần cùng hát lên “Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời”, vì bạn nhận ra được những dấu hiệu nói lên vinh quang Người ở bất cứ nơi nào bạn tới (Lu-ca 2:14).  Hãy bắt chước Mẹ Ma-ri-a mà hát lên, vì Mẹ đã ngợi khen Thiên Chúa và vui mừng trong Chúa, Đấng cứu độ Mẹ.  Hãy hát mừng vì bạn biết bạn được cứu chuộc do một Thiên Chúa đầy lòng yêu thương.  Hãy hát lên vì bạn biết rằng lần tới bạn có sa ngã phạm tội, thì ơn tha thứ và ân sủng đang chờ bạn đấy.

          Nhưng bạn đừng chỉ hát vì Thiên Chúa đã làm cho bạn được vui.  Nhưng hãy hát vì việc hát ấy còn làm cho Chúa vui nữa!  Hãy hát lên một bài để tuyên xưng những kỳ công Chúa đã làm.  Hãy hát lên một bài để khẳng định Đấng mà bạn biết Người là ai.  Cha bạn vui mừng khi bạn ngợi khen Người, không phải vì Người muốn được chú ý, nhưng vì bạn biết việc ngợi khen ấy nâng tinh thần bạn lên, củng cố bạn để chống lại cám dỗ và làm cho bạn tràn đầy ước muốn chia sẻ Tin Mừng của Người.

          Vậy bạn hãy hát lên ngợi khen Chúa!  Nếu bạn khó tìm ra lời để ngợi khen Chúa, hãy sử dụng Thánh Vịnh hôm nay và rất nhiều Thánh Vịnh khác nữa.  Còn nếu bạn không biết hát thì cứ đọc lên giống như bạn nói vậy.

          Nếu bạn không dành thời giờ đều đặn để ở với Chúa, thì bây giờ là lúc tốt nhất để bạn bắt đầu.  Một khởi đầu mới tự nó đã là một bài ca mới rồi.  Nếu bạn thấy không thoải mái với lối cầu nguyện này, thì bài ca mới của bạn có thể là chỉ nói với Chúa rằng bạn chưa biết Người nhiều lắm, nhưng bạn muốn cảm nghiệm điều gì đó mới mẻ về Người:  “Lạy Chúa, xin giúp con cảm nghiệm được Thánh Thần Chúa đang chuyển động trong con.  Xin cho các chân lý của Chúa thắp lên một ngọn lửa mới trong tâm hồn con”.

          Dù bạn làm bất cứ điều gì, hôm nay bạn hãy hát lên một bài ca mới và hãy chúc tụng danh Chúa!

 

          “Lạy Chúa, hôm nay xin Chúa đặt một bài ca mới vào trong tâm hồn con.  Xin Chúa khơi dậy Thánh Thần Chúa trong con và dạy con hát ca ngợi khen Chúa!”