Thứ Sáu sau Lễ Tro

Suy niệm I-sai-a 58:1-9

 

Cách ăn chay mà ta ưa thích chẳng phải là  (I-sai-a 58:6)

 

          Kiêng đồ ăn mỡ màng.  Kiêng đồ ăn còn sống.  Ăn những thứ ít hóa chất các-bon.  Bao nhiêu là thứ kiêng cữ, nhưng có một thứ đặc biệt.  Đôi khi những chế độ ăn kiêng đưa ra lời khuyên mâu thuẫn khiến người ta khó biết đường quyết định được cách nào là tốt nhất.  Tuy nhiên dù khác biệt nhau, nhưng tất cả đều nhắm một mục đích chung:  làm cho bạn thon gọn hơn, khỏe mạnh hơn.

          Dân Ít-ra-en cũng đã nhắm một mục đích khi họ “ăn kiêng”:  họ muốn Thiên Chúa đoái nghe và nhậm lời cầu nguyện của họ.  Nhưng ăn chay không giống như ăn kiêng, vì ăn kiêng là việc chúng ta giảm bớt đi những thức chúng ta ăn để có được kết quả chúng ta mong muốn.  Còn ăn chay là lời mời gọi chúng ta hãy dẹp bỏ đi những gì chi phối để có thêm chỗ cho Chúa ngự trong chúng ta.

          Trước hết việc ăn chay dường như không mấy hấp dẫn, nhưng đó là một trong những phúc lành vĩ đại nhất Chúa ban cho chúng ta trong mùa Chay.  Những điều chi phối thì nhiều vô kể.  Khi chúng ta loại bỏ đi một hoặc nhiều điều chi phối, thí dụ ăn vặt hoặc coi TV hoặc nói hành nói xấu, là chúng ta mở ra thì giờ và nơi chốn cho Chúa.  Chúng ta vượt qua điều chúng ta dẹp bỏ để đón lấy ân huệ Chúa ban.  Có lẽ ân huệ đó là một lời khích lệ trong Kinh Thánh, hoặc một tư tưởng về một người chúng ta yêu thương, hoặc một tâm hồn dịu dàng hơn đối với một người láng giềng khó tính.  Việc ăn chay có thể mở ra cánh cửa để đón nhận những ân huệ này, đó chỉ là vì chúng ta có khả năng hơn để nhận ra những ân huệ ấy trong cuộc sống.

          Có một phúc lành khác nữa do việc ăn chay mà chúng ta thường ít khi nghĩ tới.  Chính thì giờ và nơi chốn chúng ta đã dành cho Chúa lại là một ân huệ thánh thiện chúng ta mang về cho chính mình.  Khi dành thì giờ và nơi chốn này, chúng ta xin Chúa hãy hiện diện với chúng ta nhiều hơn.  Chúng ta xin Chúa cho chúng ta được nếm tình yêu của Người thấm thía hơn và cảm nhận được sự an ủi và chữa lành của Người sâu xa hơn.

          Vậy bạn hãy cầu nguyện để biết được đâu là những điều tốt giúp cho bạn ăn chay.  Bạn hãy nhớ đây là thời ân sủng, và Chúa còn mong mỏi đổ tràn phúc lành của Người xuống trên bạn nhiều hơn là bạn tưởng khi bạn tìm kiếm Người.

 

          “Lạy Cha, nhờ việc con ăn chay và cầu nguyện trong mùa Chay này, xin Cha giúp con thấy được một chút vinh quang Cha đã hứa”.