Thứ Tư Lễ Tro

Suy niệm Giô-en 2:12-18

 

Đây là sấm ngôn của Đức Chúa:  “Giờ đây, các ngươi hãy hết lòng trở về với Ta”.  (Giô-en 2:12)

 

          Giờ đây:  Đó là một lời khẩn thiết, một lời không cho phép chúng ta trì hoãn.  Đó là một lời người ta hứa phải thực hiện lập tức.  Bạn có thể cảm nhận điều này khi ngôn sứ Giô-en kêu gọi dân Chúa hãy trở về.  Bạn có thể nhận ra điều này trong lời khẩn cầu tha thiết của thánh Phao-lô:  “Đây là thời Thiên Chúa thi ân, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ” (2 Cô-rin-tô 6:2).

          Cả thánh Phao-lô lẫn ngôn sứ Giô-en đều nói lên cùng một điều:  Thiên Chúa luôn náo nức muốn tuôn đổ ân sủng của Người xuống.  Người luôn sẵn sàng chúc lành cho chúng ta.  Đây là điều trước hết chúng ta cần biết khi bắt đầu bốn mươi ngày mùa Chay này.

          Nhưng nếu Thiên Chúa luôn náo nức, thì tại sao chúng ta cần phải có một mùa như mùa Chay?  Đó là vì mặc dù thời gian luôn là “giờ đây” đối với Chúa thì lại không luôn như vậy đối với chúng ta.  Chúng ta cần một lịch trình gồm các mùa, thí dụ mùa Chay, để giúp chúng ta chú ý hơn.  Chúng ta cần được nhắc nhở để giản dị hóa chương trình sống hầu hướng về Chúa thật nhiều hơn nữa.  Chúng ta cần được kêu gọi hãy gia tăng cầu nguyện hoặc ăn chay để rũ bỏ những thói quen nhàm chán và để giúp chúng ta hăng say hơn cho Chúa.

          Vậy bạn hãy dành riêng bốn mươi ngày này ra giống như một cuộc tĩnh tâm.  Nếu trong quá khứ bạn đã phải phấn đấu với việc cầu nguyện, thì đừng lo;  hôm nay, tức giờ đây, có thể là một khởi đầu mới.  Mỗi ngày bạn hãy dành cho Chúa mười phút thôi.  Nếu không thể dành mười phút thì tám phút được không?  Dù thời gian là bao nhiêu, đó cũng vẫn có thể là cơ hội để bạn rút lui khỏi những lo lắng đầy căng thẳng và được sẵn sàng ở với Chúa.  Bạn hãy mở lòng cho Chúa khi bạn đọc những đoạn Kinh Thánh và bài suy niệm mỗi ngày.  Hãy cố gắng cảm nhận những điều Chúa có thể nói với bạn.

          Với chút thời giờ mỗi lần bạn dành cho Chúa, bạn sẽ khám phá ra rằng bạn có thể tín thác nơi Người nhiều hơn một chút.  Chút thời giờ mỗi lần bạn dùng để cầu nguyện với lời Chúa, bạn sẽ nhận thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng hơn.  Bạn sẽ thấy mình mỉm cười nhiều hơn, bất kể cuộc sống đối xử với bạn ra sao.

          Bạn đừng nghi ngờ là Chúa không đổ ân sủng Người xuống trong mùa Chay này.  Hãy lãnh nhận ân sủng.  Mỗi ngày.  Giờ đây là thời giờ của bạn!

 

          “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã ban cho con mùa Chay.  Xin Chúa canh tân lòng nhiệt thành và việc chuẩn bị của con khi con hướng về Chúa mỗi ngày.  Xin kéo con đến gần Chúa hơn!”