Thứ Ba tuần I mùa Chay

Suy niệm Mát-thêu 6:7-15

 

Lạy Cha chúng con  (Mát-thêu 6:9)

 

          Có bao giờ một kinh nguyện nào mạnh mẽ và quan trọng hơn là kinh Lạy Cha mà Chúa Giê-su đã dạy chúng ta không?  Tuy nhiên kinh nguyện này lại có thể dễ dàng trở nên một trong những thói quen nhàm chán của chúng ta!  Vậy ngay bây giờ chúng ta hãy dành chút thì giờ suy niệm về kinh Lạy Cha, để cho những giáo huấn của thánh Augustinô giúp chúng ta tìm được sự sống mới trong một kinh nguyện quá quen thuộc này.

          “Khi cầu nguyện Chúng con nguyện danh Cha cả sáng, chúng ta tự nhủ mình hãy ước ao cho danh Chúa là danh luôn thánh thiện được gìn giữ cho thánh thiện giữa muôn người.  Nghĩa là chúng ta xin cho danh Chúa đừng bị miệt thị hoặc khinh thường.

          “Khi cầu nguyện Nước Cha trị đến là điều chắc chắn sẽ tới dù chúng ta muốn hay không, chúng ta có thể khơi lên lòng ước ao có được Nước ấy.  Chúng ta có thể xin cho Nước ấy đến với bản thân chúng ta, và khi Nước ấy đến, chúng ta sẽ được xứng đáng hiển trị với Chúa trong vương quốc Người.

          “Khi cầu nguyện Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, chúng ta có ý cầu xin cho ngay lúc này, tức giây phút hiện tại.  “Lương thực” có nghĩa là bất cứ gì đủ để chúng ta sống hôm nay.  Nhưng lương thực cũng ám chỉ đến bí tích ThánhThể, là của ăn thiêng liêng nơi đây và lúc này để giúp chúng ta đạt được hạnh phúc muôn đời.

          “Khi cầu nguyện Và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, chúng ta nhắc nhớ mình cả về điều chúng ta phải xin cũng như về điều chúng ta phải làm để xứng đáng nhận được điều chúng ta xin.

          “Khi cầu nguyện Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, chúng ta khích lệ mình hãy nhìn lên Chúa mà xin Người giúp đỡ, để chúng ta không phải chống trả bằng sức riêng không tương xứng của chúng ta.  Thật rất dễ dàng sa chước cám dỗ do tự lừa dối mình hoặc tự thương hại mình!

          “Sau cùng khi cầu nguyện Nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ, chúng ta nên suy nghĩ vể việc chúng ta vẫn chưa được ở trong tình trạng hoàn toàn thoát khỏi sự dữ.  Đúng vậy, lời cầu xin cuối cùng trong kinh Lạy Cha mang một chiều kích rộng lớn, đó là mọi Ki-tô hữu trong cơn khó khăn đều có thể dùng lời cầu xin này để giúp họ đối phó với bất cứ điều gì làm cho họ đau đớn hoặc khiến cho họ phải khóc lóc.  Thậm chí chúng ta còn có thể cầu xin điều này lúc ban đầu, hoặc lâu hơn, hoặc cuối cùng sau các ý nguyện của chúng ta”.

                                                                       – Phỏng theo Thư gửi Proba của thánh Augustinô

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin Chúa hãy đến và thiết lập vương quốc Chúa trong tâm hồn con hôm nay”.