Thứ Hai tuần I mùa Chay

Suy niệm Lê-vi 19:1-2, 11-18

 

Các ngươi phải thánh thiện, vì Ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi, Ta là Đấng Thánh.  (Lê-vi 19:2)

 

          Đã khi nào bạn nghe nói về những hình ảnh theo hình hạt đậu chưa?  Đó là những hình ảnh ba chiều, được sử dụng để người ta trao đổi với nhau các tấm thẻ hoặc áp-phích.  Các hình ảnh theo hình hạt đậu biến đổi khi bạn đi ngang qua chúng và nhìn chúng dưới những góc cạnh khác nhau.  Bạn cũng có thể xoay chúng tới lui và thấy chúng thay đổi.

          Nếu đọc kỹ bài đọc trích sách Lê-vi, bạn cũng sẽ khám phá ra một “hình ảnh theo hình hạt đậu”.  Đầu tiên bạn gặp một chuỗi cụm từ “Các ngươi không được” do Thiên Chúa phán với dân Ít-ra-en.  Nhưng nếu đọc đến cuối bài, bạn sẽ nhận ra sự chuyển đổi từ ngữ thành “Ngươi phải yêu đồng loại như chính mình”.  Bạn có thấy như vậy không?  Nhìn từ một góc cạnh, sự thánh thiện là một loạt những quy luật, nhưng nhìn từ góc cạnh khác, sự thánh thiện là tình yêu từ bỏ chính mình.

          Chúa muốn biến đổi cách hiểu biết của chúng ta về sự thánh thiện, giống như bài đọc thứ nhất hôm nay đưa ra hai hình ảnh bổ túc cho nhau về sự thánh thiện.  Cách tốt nhất để chúng ta cảm nghiệm được sự thay đổi này là hãy gặp gỡ tình yêu của Chúa.  Phải, Chúa là khuôn mẫu thánh thiện:  trong sạch, mạnh mẽ, uy quyền, hoàn thiện.  Tuy nhiên nằm dưới tất cả những phẩm tính này là tình yêu sâu xa nhất và vị tha nhất chúng ta có thể tưởng tượng.  Từ khi tạo dựng cho đến lúc ban Con Một hiện nay, mối tương quan giữa Thiên Chúa với chúng ta là mối tương quan dốc hết thân mình ra, không giữ lại điều gì.

          Đầu tiên chúng ta vẫn hiểu thánh thiện là tuân giữ các điều răn, nhưng một điều gì đó lớn lao hơn xảy ra khi chúng ta gặp gỡ tình yêu Thiên Chúa.  Chúng ta bắt đầu được thay đổi từ nội tâm.  Có lẽ chính bạn cũng nhận ra điều ấy trong cuộc sống.  Khi bạn cảm nghiệm được lòng Chúa thương xót qua bí tích Giải tội, thì trái tim bạn cũng trở nên dịu dàng hơn đối với những người chung quanh.  Khi bạn dành thì giờ để chầu Thánh Thể, bạn trở nên kiên nhẫn và hiền hòa hơn.  Đừng nản lòng nếu bạn không luôn có lòng yêu thương.  Lớn lên trong sự thánh thiện có nghĩa là để cho tình yêu Thiên Chúa uốn nắn bạn dần dần, giống như hình ảnh theo hình hạt đậu cần được điều chỉnh từ từ.

          Hôm nay bạn hãy để cho tình yêu Thiên Chúa nắn đúc những mối tương quan của bạn.  Hãy mời Chúa đến trong hôn nhân của bạn, trong mối tương quan giữa bạn với các đồng nghiệp hay với cấp trên, hoặc với những người láng giềng của bạn.  Hôm nay bạn hãy xin Chúa cho bạn thấy cách nào để yêu thương những người ấy hơn.  Trong ngày sống, bạn hãy cầu nguyện với lời cầu đơn giản này:  “Lạy Chúa, xin hãy sử dụng con”.  Rồi bạn hãy xem Chúa thúc giục bạn, nơi này hay nơi kia, từng chút một, hãy cống hiến bản thân bạn cho những người chung quanh.  Đó là cách Chúa làm cho bạn nên thánh!

 

          “Lạy Chúa, xin hãy sử dụng con”.