Thứ Sáu tuần I mùa Chay

Suy niệm Mát-thêu 5:20-26

 

Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra tòa… Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt.  (Mát-thêu 5:22)

 

          Đây là những lời cứng rắn.  Nhưng tính cách nghiêm khắc của những lời này chỉ nhằm nói lên rằng Thiên Chúa muốn con cái Người phải sống với nhau trong yêu thương và kính trọng.  Đới với Chúa Giê-su, sự hiệp nhất là một trong những đức tính cao cả nhất và là một trong những nguyên lý quan trọng nhất chúng ta phải sống theo.

          Bạn còn nhớ lần nào đó bố hay mẹ của bạn giận dữ không?  Điều gì đã xảy ra cho hết mọi người trong nhà?  Có lẽ việc ấy đã làm cho tất cả nhà xuống tinh thần, tựa như ai ai cũng đều phải lo lắng hoặc mất kiên nhẫn hoặc giận dữ.  Nếu như bầu khí này cứ tồn tại trong nhà, thì đương nhiên sẽ có thái độ không nhìn mặt nhau và cô lập nhau.  Trái lại khi một gia đình cố gắng sống trong yêu thương và tha thứ, họ sẽ làm cho sự hiệp nhất có cơ hội phát triển nhiều hơn.

          Làm môn đệ Chúa Giê-su là phải trở nên giống như Chúa Giê-su, Đấng luôn bỏ qua những lầm lỗi của người khác.  Người nhìn vào trong tâm hồn họ và đó là nơi Người gặp gỡ họ.  Rồi vì Người nhìn thấy tâm hồn họ, tức là thấy mọi ước ao, nhu cầu, đau khổ, ước mơ và hy vọng của họ, nên Người có thể kết nối với họ vả đưa họ về với Thiên Chúa.  Trái lại, các kẻ thù của Chúa thì quen thói nhìn vào lỗi lầm của người khác, cho nên việc này chỉ tạo ra những hàng rào ngăn cách họ với Thiên Chúa mà thôi.

          Chúa muốn đem sự hiệp nhất đến trong tâm hồn chúng ta và gia đình chúng ta, nhưng bắt đầu là mỗi người chúng ta hãy xin Chúa làm cho trái tim mình được mềm lại nhờ tình yêu của Chúa.  Rồi chúng ta sẽ sẵn sàng hơn để tha thứ cũng như bỏ đi cơn giận dữ.  Chúng ta không nên giả vờ bị tổn thương.  Chúng ta không được vạch lá tìm sâu để xem ai phải ai trái.  Chúng ta chỉ cần đem cái đau đớn của chúng ta đến với Chúa và cố gắng tha thứ cho người khác.  Chúa có thể thay đổi bất cứ tình huống nào chúng ta không thay đổi được.

          Thánh Gio-an Thánh giá đã có lần nói rằng vào cuối cuộc đời chúng ta sẽ bị xét xử về tình yêu.  Bạn thử nghĩ làm sao tin được điều ấy!  Chúng ta sẽ không bị xét xử là mình đã cho đi bao nhiêu tiền, đã tham dự bao nhiêu Thánh lễ, hoặc đã làm việc vất vả để giữ cho nhà thờ và khuôn viên đẹp đẽ, nhưng chúng ta chỉ bị xét xử là đã yêu thương như thế nào.  Đó cũng là điều tất cả chúng ta có thể thực hiện nhờ ơn Chúa giúp!

 

          “Lạy Cha, xin Cha thay đổi tâm hồn con.  Xin giúp con yêu thương như Cha yêu thương con”.