Thứ Tư tuần I mùa Chay

Suy niệm Giô-na 3:1-10

 

Thiên Chúa thấy việc họ làm, thấy họ bỏ đường gian ác mà trở lại.  (Giô-na 3:10)

 

          Nếu bạn muốn chứng minh hành động quan trọng hơn là lời nói suông thì bạn chẳng cần tìm đâu xa hơn là câu chuyện ông Giô-na. Thiên Chúa sai ông Giô-na đi rao giảng cho dân thành Ni-ni-vê về sự trừng phạt của Người.  Sau khi nghe lời giảng của Giô-na, vua đã công bố một cuộc ăn chay sám hối cho chính ông và thần dân của ông.  Rồi thấy họ đáp lại lời rao giảng, Thiên Chúa đã tha thứ cho dân chúng và thành khỏi bị phá hủy.  Thiên Chúa đã làm như thế vì dân Ni-ni-vê không chỉ nói lời sám hối bằng miệng, nhưng họ còn hành động để biểu lộ ý muốn thay đổi.

          Câu chuyện này cho chúng ta một số ý tưởng về bí tích Hòa giải, nhất là giá trị của việc “làm việc đền tội”.  Giáo Hội dạy rằng bí tích chưa hoàn tất cho đến khi chúng ta cho Chúa thấy là chúng ta quyết tâm thay đổi – qua hành vi làm việc đền tội.  Không phải Chúa nghi ngờ sự ăn năn của chúng ta.  Nhưng Người biết lòng ăn năn đích thực được biểu lộ qua nỗ lực của chúng ta muốn sửa đổi và tránh những tình huống đưa chúng ta tới việc phạm tội.  Những hành động bên ngoài tòa giải tội quan trọng hơn và hùng hồn hơn là những lời nói bên trong tòa.

          Có phải điều này nghĩa là ngoài việc xưng thú tội lỗi, chúng ta còn phải làm sao để nhận được ơn tha thứ?  Có và không.  Nói đúng hơn, đó là chúng ta cần đáp lại khi Chúa Thánh Thần kêu gọi chúng ta hãy thay đổi.  Tự bản chất, cả sự xác tín về tội lỗi cũng như lòng ao ước được Chúa tha thứ đều là công việc của Chúa Thánh Thần.  Tuy nhiên sự xác tín thì giống như lời mời gọi chứ không phải như cây đũa thần.  Chúng ta vẫn cần phải chê ghét tội lỗi, thú nhận với Chúa về tội lỗi chúng ta và cho Người thấy chúng ta muốn thay đổi.

          Cho nên xưng tội và làm việc đền tội là tùy thuộc chúng ta.  Thay đổi những hành động sao cho phù hợp với lời nói cũng là tùy thuộc chúng ta.  Nhưng việc thay đổi tâm hồn và được ân sủng để giúp chúng ta thực hiện thay đổi thì tùy thuộc vào Chúa.

          Tin vui là Chúa rất thích làm công việc nói trên!  Người muốn đưa chúng ta vào một cuộc sống mới.  Người muốn cho chúng ta được chia sẻ vào sức mạnh và ân sủng của Người để bắt đầu lại.  Đó thực là một trao đổi lớn lao!

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin Chúa đâm thâu tâm hồn con để việc sám hối của con mang lại kết quả qua hành động”.