Chúa Nhật tuần II mùa Chay

Suy niệm Mát-thêu 17:1-9

 

Đây là Con yêu dấu của Ta.  (Mát-thêu 17:5)

 

          Cuộc Hiển Dung của Chúa Giê-su là một trong những quang cảnh huy hoàng nhất biểu lộ vinh quang Thiên Chúa mà trần gian đã được nhìn thấy.  Mục đích của cuộc Hiển Dung là giúp cho các tông đồ của Chúa cũng như hết thảy chúng ta được hiểu biết sâu xa hơn Chúa là Đấng nào.  Vậy chúng ta hãy xem có thể học được những gì từ biến cố này.

          Rõ ràng đây là một cuộc mặc khải quan trọng cho các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an.  Họ không khi nào quên được những gì đã xảy ra trong ngày hôm đó.  Mấy chục năm sau khi xảy ra biến cố Hiển dung, Gio-an đã viết:  “Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người” (Gio-an 1:14).  Phê-rô thì nói:  “Chúng tôi đã được thấy tận mắt vẻ uy phong lẫm liệt của Người… Người đã được Thiên Chúa là Cha ban cho vinh quang và danh dự” (2 Phê-rô 21:16, 17).  Cuộc Hiển Dung đã cho các ông thấy rằng đặc tính của Nước Thiên Chúa mà Chúa Giê-su rao giảng chính là vinh quang.  Nhưng biến cố ấy cũng khích lệ và củng cố các ông để họ đón nhận thử thách của thập giá trước mắt họ.  Vì như họ sẽ thấy tại Canvariô, vinh quang Thiên Chúa không những đến qua vẻ sáng ngời, mà còn qua tình yêu hiến thân, một tình yêu sẵn sàng đón nhận cái chết.

          Chúa Thánh Thần muốn chúng ta học biết cả hai thứ vinh quang này.  Người muốn chúng ta nhận ra Chúa Giê-su được vinh hiển mỗi khi chúng ta thờ phụng Người trong Thánh lễ và khi cầu nguyện, cũng như Chúa được vinh hiển mỗi khi chúng ta đến giúp đỡ người khác.  Người được vinh hiển khi chúng ta tôn thờ Người lúc chầu Thánh Thể, cũng như Người được vinh hiển mỗi khi chúng ta đi xưng tội hay khi chúng ta tha thứ cho người làm chúng ta bị tổn thương.

          Vậy bạn hãy để những bài học về vinh quang và về tình yêu tự hiến chìm sâu vào trong tâm hồn bạn.  Khi bạn ở lại trong vinh quang của cuộc Hiển Dung, hãy nhận biết rằng đó là vinh quang nhờ thập giá của Chúa.  Rồi bạn hãy thưa với Chúa rằng bạn muốn được biến đổi theo hình ảnh vinh hiển của Người.  Hãy xin Người nhận lấy mọi hành vi yêu thương của bạn và xin Người làm cho hành vi ấy đầy tràn sự hiện diện của Người.  Đích thực là chúng ta có thể sống để “ngợi khen vinh quang Người” (Ê-phê-xô 1:12).

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin mở mắt con để con thấy được vinh quang Chúa đã tỏ ra trước mặt Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an.  Xin cho vinh quang ấy ngự trị trong tâm hồn con”.