Thứ Ba tuần II mùa Chay

Suy niệm Mát-thêu 23:1-12

 

Ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên.  (Mát-thêu 23:12)

 

          Các kinh sư và nhóm Pha-ri-sêu đóng vai trò quan trọng trong sách Tin Mừng phải không?  Họ là những “kẻ xấu” mà mọi câu chuyện tốt đều cần.  Tuy nhiên      thực ra những học giả và lãnh tụ tôn giáo cũng chỉ là những người bình thường như chúng ta thôi.  Họ có những sở trường cũng như sở đoản giống chúng ta.  Có lẽ nhiều người là những người tốt trong gia đình và rất nhiệt thành với công việc của họ.  Rồi cũng như chúng ta, họ phải đương đầu với cám dỗ.  Vấn đề là một số người đã sa chước cám dỗ, nhất là tội kiêu căng.

          Ai trong chúng ta mà chẳng bị cám dỗ kiêu căng, muốn chỗ danh dự, tôn mình lên, được người ta nhận biết mình là quan trọng?  Tin vui là chúng ta có thể học cách chống lại những cám dỗ này.  Nhờ ơn Chúa Thánh Thần, chúng ta có thể củng cố quyết tâm đứng vững.  Rồi khi chúng ta lỡ rơi vào cám dỗ, chúng ta có thể ăn năn và tiếp tục tiến tới.

          Có thể khó tin được là Chúa đã giúp chúng ta sống cuộc sống khiêm nhường giống như Chúa Giê-su đã sống hai ngàn năm trước đây.

          Vậy làm thế nào?  Trước hết chúng ta cần phải quan sát.  Chúng ta hãy canh chừng xem những nơi chốn, những người và những lúc nào có khuynh hướng làm cho chúng ta thành kiêu căng.  Việc này cũng giúp chúng ta biết khi nào chúng ta cần phải đề phòng.

          Tiếp đến là tùy thuộc vào thời gian chúng ta ở với Chúa.  Chúa có thể làm cho chúng ta điều chúng ta không bao giờ làm nổi với sức riêng của mình.  Chỉ cần ít phút cầu nguyện mỗi ngày cũng có thể tiếp tục thay đổi tâm hồn và tâm trí chúng ta.

          Cuối cùng là trông vào ơn Chúa Thánh Thần.  Ngày qua ngày, giờ này sang giờ khác, Chúa Thánh Thần gửi đến chúng ta những sứ điệp:  “Con đừng quên là Chúa yêu thương con”.

 
“Điều con vừa mới làm là sai trái;  hãy xin Chúa tha thứ cho con”.  “Người kia đang cần được thông cảm”.  “Con hãy cẩn thận, con bắt đầu kiêu căng rồi đấy”.

          Vậy công việc của bạn hôm nay gồm ba việc.  Hãy coi chừng khi cần.  Hãy cầu nguyện.  Và hãy cố gắng cảm nhận Chúa Thánh Thần.  Cứ làm như vậy đi, nhất định bạn sẽ tấn tới thực sự!

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin dạy con biết khiêm nhường trong mọi trường hợp”.